×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Ministarsto prosvjete, JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Podgorica, Glavni grad

Pravo na obrazovanje- učenički standard

 Dječja prava    2017

JU Srednja elekrotehnička škola “Vaso Aligrudić”

Pravo na obrazvanje

 Dječja prava    2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Izvršni direktor HTP “Ulcinjska rivijera” A.D

Podsticanje na diskriminaciju po osnovu političko-srodničke povezanosti u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine.

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija - Komisija za povaćaj i obeštećenje Bar

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u pravnim postupcima pred organom vlasti u razumnom roku

 Javna uprava    2017

Privredni sud Crne Gore i Vlada Crne Gore

Pravo na pravično sudjenje u razumnom roku i pravo na mirno uživanje imovine

 NPM    2017

Privredni sud Crne Gore i Vlada Crne Gore

Pravo na pravično sudjenje u razumnom roku i pravo na mirno uživanje imovine

 NPM    2017

KCCG- Institut za bolesti djece

Pravo na zdravstvenu zastitu.

 Dječja prava    2017

Ministarstvo prosvjete i JU Gimnazija Petar Petrović Njegoš Danilovgrad

Ravnopravna upotreba pisma u vezi sa pravom ucenika na participaciju

 Dječja prava    2017

Gimnazija „25. maj“ Tuzi

Pravo na obrazvanje

 Dječja prava    2017

OŠ "Jugoslavija" Bar

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2017

Gimnazija “Slobodan Škerović”

Povreda prava na transformaciju radnog odnosa sa određenog u neodređeno vrijeme

 Diskriminacija    2017

Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo, opština Rožaje

Diskriminacija po osnovu nacionalne i političke pripadnosti i trudničkog odsustva u vezi sa pravom po osnovu rada

 Diskriminacija    2017

Turistička organizacija opštine Danilovgrad

Diskriminacija po osnovu političke pripadnosti u vezi sa pravom na rad

 Diskriminacija    2017

Uprava carina, Centar za socijalni rad Bijelo Polje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

JPU "Đina Vrbica" i Ministarstvo prosvjete

Pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje

 Dječja prava    2017

Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstva Crne Gore

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva

 Diskriminacija    2017

Privredno društvo DOO Tabacco S Press i Uprava za inspekcijske poslove

diskriminacije po osnovu porodičnog statusa 

 Diskriminacija    2017

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Prava lica kojima je ograničeno kretanje

 NPM    2017

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava za inspekcijske poslove

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2017

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...