Mišljenja sa preporukom

 
JP komunalne djelatnosti Ulcinj

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2017

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Pravo na efikasno odlučivanje

 Javna uprava    2017

Predsjednik Opštine, Skupština Opštine, Sekretarijat za planiranje, Komunalno Rožaje

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Uprava za nekretnine - PJ Berane

Pravo na imovinu

 Javna uprava    2017

Skupština Glavnog grada Podgorica

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2017

OŠ XX i Ministarstvo prosvjete

Pravo djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama-inkluzivno obrazovanje

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Porodično pravna zastita

 Dječja prava    2017

Uprava policije-CB Podgorica

Druga prava lica lišenih slobode 

 NPM    2017

Uprava za nekretnine

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje pred organima vlasti u razumnom roku

 Javna uprava    2017

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije opštine Plav

Pravo na uživanje imovine

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Opština Bijelo Polje

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Glavni grad Podgorica

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

Uprava za nekretnine PJ KL, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Ministarstvo finansija

Pravo na pravičnu naknadu za eksproprisane nepokretnosti

 Javna uprava    2017

Скупштина Црне Горе, Влада Црне Горе, Врховни суд Црне Горе

Забрана дискриминације по основу употребе писма

 Diskriminacija    2017

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

Zabrana diskriminacije po osnovu upotrebe pisma

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija u Vladi Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pola u ostvarivanju prava na jednaku naknadu za rad jednake vrijednosti

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na blagovremeno odlučivanje u upravnom postupku

 Javna uprava    2017

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...