Mišljenja sa preporukom

 
CB Podgorica i Centar za socijalni rad Podgorica

Porodično nasilje

 Diskriminacija    2017

DOO "Čistoća"

Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti

 Diskriminacija    2016

Osnovno državno tužilaštvo Bar

Pravo na efikasno odlučivanje

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policiije

Pravo na odgovor

 NPM    2016

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Pravo na odlučivanje u razumnom roku

 NPM    2016

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crnogorsk komercijalna banka A.D. i Podgorička banka A.D.

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja

 Diskriminacija    2016

Dekanica Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje

Prava mladih- Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Dom za stare "Bijelo Polje", Centar za socijalni rad PJ Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na  fizički i psihički integritet i pravo na socijalnu zaštitu

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na mirno uživanje imovine i pravo na odgovor od organa javne vlasti

 NPM    2016

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić

Pravo na pravično suđenje 

 NPM    2016

Sekretarijat za komunalnu djelatnost i ekologiju - Opština Herceg Novi

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku  

 Javna uprava    2016

Služba zaštite Glavnog grada

Prava iz radnog odnosa

 Javna uprava    2016

Komisija za stambene potrebe preduzeća D.O.O. Čistoća Glavni grad

Pravo na zaštitu prava i pravnih interesa stranaka u postupku

 Javna uprava    2016

Ministarstvo odbrane

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku 

 Javna uprava    2016

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...