×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Osnovna škola „Njegoš“ Kotor

Pravo djece na participaciju

 Dječja prava    2017

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva

Pravo djeteta na kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi

 Dječja prava    2017

Ministarstvo finansija

Diskriminacija iz oblasti rada - povreda prava na jednaku zaradu, odnosno naknadu za rad jednake vrijednosti (po osnovu pripadnosti određenom organu državne uprave)

 Diskriminacija    2017

Uprava za nekretnine - Područna jedinica Žabljak

Pravo na blagovremeno odlučivanje pred organima javne vlasti

 Javna uprava    2017

Uprava za inspekcijske poslove- Odsjek za ekološku inspekciju

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

CB Podgorica i Centar za socijalni rad Podgorica

Porodično nasilje

 Diskriminacija    2017

DOO "Čistoća"

Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti

 Diskriminacija    2016

Osnovno državno tužilaštvo Bar

Pravo na efikasno odlučivanje

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policiije

Pravo na odgovor

 NPM    2016

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Pravo na odlučivanje u razumnom roku

 NPM    2016

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crnogorsk komercijalna banka A.D. i Podgorička banka A.D.

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja

 Diskriminacija    2016

Dekanica Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje

Prava mladih- Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Dom za stare "Bijelo Polje", Centar za socijalni rad PJ Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na  fizički i psihički integritet i pravo na socijalnu zaštitu

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na mirno uživanje imovine i pravo na odgovor od organa javne vlasti

 NPM    2016

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...