Mišljenja sa preporukom

 
Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije Opštine Plav

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku.

 Javna uprava    2016

Komunalna policija Opštine Nikšić

Pravo za zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja - u postupcima pred organima javne vlasti

 Diskriminacija    2016

OŠ "Mahmut Lekić" i Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Podgorica

Nasilje u porodici

 Diskriminacija    2016

Osnovni sud Bar

Pravo na suđenje u razumnom roku

 Dječja prava    2016

Opština Herceg Novi, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

 Dječja prava    2016

OŠ "Njegoš" Spuž

Pravo na vaspitanje i obrazovanje

 Dječja prava    2016

OŠ “Drago Milović” Tivat i Opština Tivat

Pravo na vaspitanje i obrazovanje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Nikšić, Osnovni sud Nikšić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2016

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore

Diskriminacija po osnovu diplome stečene u određenoj visokoškolskoj ustanovi

 Diskriminacija    2016

Nadležni organi lokalne uprave Opština Kolašin i Direkcija za inspekcijski nadzor

Diskriminacija po osnovu pretpostavljene disciplinske odgovornosti, zdravstvenog stanja, političke pripadnosti i godina starosti 

 Diskriminacija    2016

Centar za socijalni rad PG i Multidisciplinarni tim za zaštitu od nasilja PG

Rodno zasnovano nasilje- nasilje nad starijom osobom

 Diskriminacija    2016

Zavod za zapošljavanje PJ Bijelo POlje

Pravo na pravično odlučivanje u pravnom postupku

 Javna uprava    2016

Ministarstvo finansija

Nejednak tretman u finansiranju boračkih organizacija prema vremenu njihovog nastanka/organizovanja

 Diskriminacija    2016

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na odgovor od javne uprave 

 Javna uprava    2016

Oš Herceg Novi

Pravo na obrazovanje

   2016

Osnovni sud Podgorica

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...