×
 
 
 НПМ

Обилазак Затвора за кратке казне Подгорица

Савϳетници Заштитника (НПМ), Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак са члановима Радног тиϳела НПМ-а др Немањом Радоϳевићем и проф. др Весном   ...  

 Дискриминација

Заштитник и замϳеник на регионалноϳ конференциϳи у Сараϳеву

Дискриминациϳа претежно погађа маргинализоване друштвене групе, казао ϳе Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић,   ...  

 Дискриминација

Препорука ЕQУИНЕТ-а о изборним кампањама без говора мржње и дискриминациϳе

Као чланица Европске мреже тиϳела за ϳеднакост (ЕQУИНЕТ) институциϳа Заштитника, у оквиру своϳе обавезе по основу чланства, промовише   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me