Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 Diskriminacija 
Konferencija o nacionalnim institucijama za ljudska prava na Zapadnom Balkanu
FOTO: 

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović bili su učesnici dvodnevne regionalne konferencije „Nacionalne ... 

 Diskriminacija 
Osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih kategorija društva
FOTO: 

Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva, koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti. Povodom 03.decembra, Međunarodnog ... 

 NPM 
Zamjenica Perović na sjednici SPT-a
FOTO: 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 36. sjednice Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT), koja ...