Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
Заштитник се састао са представницима УНХЦР-а
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Заштитник људских права и слобода Црне Горе Шућко Баковић и његови замϳеници Зденка Перовић и Синиша Бϳековић састали су се данас са представницом ... 

ПРЕДИМ проϳекат значаϳан импулс унапрϳеђењу рада Институциϳе
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Други састанак Управног одбора Проϳеката Подршка националним институциϳама у превенциϳи дискриминациϳе (ПРЕДИМ) одржан ϳе данас у ... 

 НПМ
Предавање полициϳским службеницима о превенциϳи тортуре
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Замϳеница Заштитника за област превенциϳе тортуре, Зденка Перовић и савϳетница Заштитника Мариϳана Синђић одржале су предавање полициϳским ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me