Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
Заштитник на свечаности поводом обиљежавања Дана Воϳске
ФОТО: preuzeto sa-www.mod.gov.me

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, присуство ϳе свечаности поводом обиљежавања Дана Воϳске Црне Горе, коϳа ... 

Замϳеница Перовић на свечаности поводом Дана унутрашњих послова
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Замϳеница Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Зденка Перовић, присуствовала ϳе свечаности поводом обиљежавања 02. октобра – ... 

 Дјечја права
Реализовани обиласци у оквиру "Дϳечϳе седмице"
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Посϳетама институциϳма, установама и организациϳама коϳе се баве правима дϳеце и младих представници институциϳе Заштитника обиљежили ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me