Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 Дискриминација
Обука за новинаре из области људских права
ФОТО: 

На обуци за новинаре у области људских права, са освртом на члан 10 Европске конвенциϳе, дат ϳе преглед основних стандарда утемељених на ... 

Заштитник у посϳети Улцињу
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, боравио ϳе данас са сарадницима у Улцињу у оквиру одржавања „Дана Заштитника“. Том ... 

Наϳава: "Дани Заштитника" у Улцињу
ФОТО: 

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, боравиће са сарадницима у Улцињу 18. децембра, у оквиру одржавања „Дана Заштитника“. Том ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me