Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 Дјечја права
Обϳављен ϳавни пози за Мрежу златних савϳетника
ФОТО: 

Заштитник људских права и слобода Црне Горе обϳавио ϳе данас ϳавни позив за избор чланова Мреже златних савϳетника. Приϳаве се подносе ... 

Посϳета Малоϳ групноϳ заϳедници и Дневном центру у БП
ФОТО: 

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, са представницима Скупштине Црне Горе, Владе, УНИЦЕФ-а, цивилног сектора ... 

 НПМ
НПМ у посϳети ЦБ Биϳело Поље
ФОТО: preuzeto sa www.dan.co.me

Тим нациналног механизма за превенциϳу тортуре (НПМ), предвођен замϳеницом Заштитника Зденком Перовић, обавио ϳе редован обилазак Центра ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me