Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 Diskriminacija 
Zamjenik Bjeković na konferenciji “HELP za prijateljsko pravosuđe"
FOTO: www.ombudsman.co.me

Program edukacije pravnika profesionalaca Savjeta Evrope (poznatiji pod akronimom HELP), primarno u profesijama kao što su sudije, tužioci, advokati, a od nedavno i službenici ... 

 Diskriminacija 
Savjetnica na skupu "Efikasnost mehanizama zaštite u slučajevima diskriminacije“
FOTO: www.ombudsman.co.me

Samostalna savjetnica iz sektora za zaštitu od diskriminacije, Milena Krsmanović, bila je učesnica okruglog stola „Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva ... 

 Dječja prava 
Najava: Okrugli sto o izazovima u primjeni Trećeg fakultativnog protokola
FOTO: www.ombudsman.co.me

nstitucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizovaće 20. juna okrugli sto, sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa značenjem i obavezama koje proizilaze iz Trećeg ...