Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 NPM 
Pokrenuta Evropska mreža NPM
FOTO: www.ombudsman.co.me

Savjetnica Zaštitnika za oblast prevencije torture (NPM), Danijela Brajković, učestovala je na konferenciji u Strazburu čiji cilj je bio pokretanje Evropske (EU) NPM mreže, ... 

 NPM 
Posjeta Asocijaciji za prevenciju torture (APT)
FOTO: www.atp.ch

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima i savjetnicima boravio je 11. i 12. aprila u posjeti Asocijaciji za prevenciju torture (APT) u Ženevi ... 

Seminar EQUINET-a o promociji putem društvenih medija
FOTO: www.ombudsman.co.me

Savjetnica za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju, Milana Bojović, učestvovala je na seminaru posvećenom promociji tijela za jednakost i institucija ombudsmana ...