Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
Заштитник на међународном научном скупу "Од противправности до законитости”
ФОТО: preuzeto sa : https://www.ombudsmanapv.org/

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, учествовао ϳе на међународном научном скупу “Заштита људских права: Од противправности ... 

 Дискриминација
Представници Институциϳе на регионалноϳ конференциϳи тиϳела за ϳеднакост
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Замϳеници Заштитника Снежана Миϳушковић и Синиша Бϳековић и самостална савϳетница Милена Крсмановић учествовали су на трећоϳ регионалноϳ ... 

 Дискриминација
Замϳеник у документарном диϳелу сериϳе "Груди"
ФОТО: 

Претпремиϳера прве епизоде сериϳе "Груди", у коϳоϳ о статусу жене и њеноϳ улози у друштву говори замϳеник Заштитника људских права и слобода ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me