Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 Дјечја права
Мϳере упозорења не доприносе смањењу говора мржње
ФОТО: www.ombudsman.co.me

У случаϳевима говора мржње израженог на интернету, друштвеним мрежама и другим мϳестима ϳавног простора наϳчешће се изричу мϳере упозорења, ... 

 НПМ
Састанак са представницима НВО Рука руци
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Савϳетице Заштитника из сектора за превенциϳу и заштиту од тортуре, Мариϳана Синђић и Мирϳана Радовић, на инициϳативу НВО Рука руци одржале ... 

 НПМ
Састанак са представницима цивилног сектора
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Савϳетнице Заштитника Мариϳана Синђић и Мирϳана Радовић одржале су 21.12.2018. године састанак са представницима заинтересованих невладиних ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me