Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
ОСЦЕ конференциϳа о медиϳима у Струги
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Замϳеници Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Снежана Миϳушковић и Синиша Бϳековић и самостална савϳетница Милана Боϳовић, ... 

Наϳоштриϳа осуда напада на новинарку Виϳести
ФОТО: 

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, наϳоштриϳе осуђуϳе напад и рањавање новинарке НД Виϳести, Оливере Лакић ... 

 НПМ
Представљен годишњи Извϳештаϳ НПМ-а
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Укупни животни услови у Специϳалноϳ болници за психиϳатриϳу ϳош увиϳек нису задовољаваϳућих,оциϳењено ϳе у годишњем Извϳештаϳу националног ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me