Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
Округли сто о случаϳевима раних дϳечϳих бракова
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Савϳетнице Заштитника Дина Кнежевић, Биљана Станковић и Јована Јоцовић биле су учеснице округлог стола на тему презентациϳа студиϳа ... 

 Дискриминација
Филмски фестивал поводом Дана борбе против хомофобиϳе
ФОТО: www.ombudsman.co.me

У сусрет Међународном дану борбе против хомофобиϳе и трансфобиϳе, Квир Монтенегро и Геϳ лезбеϳски инфо центар из Београда по четврти ... 

ОСЦЕ конференциϳа о медиϳима у Струги
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Замϳеници Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Снежана Миϳушковић и Синиша Бϳековић и самостална савϳетница Милана Боϳовић, ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me