Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
Завршени "Дани Заштитника" у три општине
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, боравио ϳе са замϳеницима и савϳетницима у Пљевљима, Шавнику и Жабљаку 25. и ... 

 НПМ
Замϳеница Перовић у експертскоϳ мисиϳи СПТ-а
ФОТО: 

Замϳеница Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Зденка Перовић, боравила ϳе у експертскоϳ мисиϳи Пољскоϳ као чланица Поткомитета ... 

Дани Заштитника“ у Пљевљима, Шавнику и Жабљаку
ФОТО: 

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, боравиће са сарадницима у Пљевљима, Шавнику и Жабљаку, у оквиру одржавања ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me