×
Заштитник људских права и слобода Црне Горе
 

Шућко Баковић, Заштитник људских права и слобода Црне Горе:
Рођен ϳе у Плаву. Дипломирао ϳе на Правном факултету у Приштини. Положио правосудни испит.
Радну кариϳеру започео као приправник у Служби за скупштинске послове Општине Плав. Од 1977. године обавља функциϳу Општинског судиϳе за прекршаϳе у Плаву, да би потом кариϳеру судиϳе за прекршаϳе наставио на функциϳама руководиоца-старϳешине Органа за прекршаϳе у Плаву и предсϳедника Општинског суда за прекршаϳе у Плаву.
Године 1987. именован ϳе за Основног ϳавног тужиоца у Плаву, а затим ϳе тужилачку кариϳеру наставио на функциϳи замϳеника Вишег државног тужиоца у Подгорици.
За замϳеника Специϳалног тужиоца за сузбиϳање организованог криминала при Врховном државном тужилаштву у Подгорици постављен ϳе 2006. године, коϳу ϳе обављао до 2009. године.
У периоду од 29.ϳула 2008. године до 09.новембра 2009. године био ϳе члан Тужилачког савϳета.
У периоду од 20.марта 2006. године до 20.марта 2008. године био ϳе предсϳедник Удружења државних тужилаца Црне Горе.
Током обављања функциϳе учествовао ϳе у раду на законским проϳектима и реформи црногорског правосуђа. Учествовао ϳе на већем броϳу конференциϳа, семинара, научних скупова и био ангажован као домаћи експерт у области кривичног законодавства Црне Горе.
За Заштитника људских права и слобода Црне Горе именован ϳе 9. новембра 2009. године, на предлог предсϳедника Црне Горе, а ступио ϳе на дужност 23. децембра 2009. године.
Реизабран ϳе на ту функциϳу на другом редовном засиϳедању Скупштине Црне Горе, 29.12.2015.године, а на предлог предсϳедника државе. Истог дана ϳе ступио на функциϳу.

Говори руски ϳезик.

Ожењен, отац троϳе дϳеце.

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me