×
Prethodni Zaštitnici i Zamjenici
 

Zaštitnici ljudskih prava i sloboda Crne Gore

ŠEFKO CRNOVRŠANIN

Rođen je 30. avgusta 1948, u Bijelom Polju. Gimnaziju završio u Beranama 1967. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1972. godine. Po završetku studija, kao pripravnik, radio u Opštini Bijelo Polju, a zatim u Opštinskom sudu u Bijelom Polju (do 1974. godine). Sudija Opštinskog suda u Bijelom Polju bio je do 1981. godine, kada je izabran za sudiju Okružnog suda u Bijelom Polju. Od 1992. do kraja 1993. godine obavljao funkciju sudije Vrhovnog suda Crne Gore. Od 1993. godine do 2002. godine, bio je sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Prestao mandat 20. oktobra 2009. godine.

 

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

 
Petar Ivezić, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Rođen 25. jula 1969. godine, u Podgorici.
1988. godine maturirao u Gimnaziji "25 maj" u Tuzima.
1999 godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici.
od 2000 - 2002. godine radio u Ministarstvo pravde Crne Gore - u Sektoru pravosuđa i izvršenje krivičnih sankcija.
od 2002. godine do sredine juna 2003. godine radio u Vrhovnom sudu Crne Gore - u krivičnom i upravnom odjeljenju.
od sredine juna 2003. godine  do 05. juna 2012. godine radio u Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Sektor za upravno unutrašnje poslove.
 06.06.2012. godine izabran na funkciji zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.
U međuvremenu pohađao škole od kojih izdvaja:

Školu o ljudskim pravima;

          demokratiji;

         komunikaciji;
         funkcionisanju NVO;
         pravu Evropske unije; 
         izradi projekata o javnoj upravi i dr.

Prestao mandat 2018. godine.

 
Nevenka Stanković

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Pravosudni ispit položila u Beogradu. Specijaističke studije iz oblasti prava Evropske unije završila na institutu za Javnu upravu u Berlinu.
Pripravnički staž odradila u Privrednom sudu u Podgorici.
Od 1994. do 2004. radila kao savjetnica u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo.
Od 2004. do 2009. obavljala je poslove savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u Podgorici.
Za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izabrana je 29. jula 2009. godine.

Prestala funkcija 30.07.2015. godine, zbog isteka manadata

 
Budimir Šćepanović

Rođen je 31. maja 1959. godine, u Bijelom Polju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, 1982. godine. Od 1985. godine do 1989. godine radio je kao stručni saradnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo. Nakon toga, radio je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, kao načelnik Službe za pravne i opšte poslove. Od 1993. godine do 2004. godine obavljao je poslove savjetnika Ustavnog suda Crne Gore. Za zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore prvi put je izabran 24. marta 2004. godine, a drugi put 2. novembra 2011. godine.

Prestala funkcija, decembra 2013. godine, zbog izbora na drugu funkciju.

 
Marijana Laković

Rođena je 11. avgusta 1970. godine, u Podgorici. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, 1996. godine. Advokatski ispit položila januara 2012. godine. Pravosudni ispit položila januara 2001. godine. Stručni ispit za rad u državnim organima položila je novembra 1999 godine
Od januara 1998.godine do aprila 2001. godine, radila je kao pripravnica kod Državnog tužioca Crne Gore, Od aprila 2001. godine do januara 2004. godine, radila je kao savjetnica Osnovnog tužioca u Podgorici, U maju 2004. godine, Skupština Crne Gore je izabrala za člana Tužilačkog savjeta Crne Gore iz reda istaknutih pravnika u Crnoj Gori, na mandat od 4 godine. Od januara 2004. godine do decembra 2007. godine, radila je na poslovima savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imenovana je decembra 2007. godine.

Prestala funkcija, decembra 2013. godine, zbog isteka manadata

 
Slavica Bajić

Rođena 12. septembra 1958. godine, u Pljevljima. Udata, majka dvoje djece. Pravni fakultet završila 1981. godine u Podgorici. Profesionalnu karijeru započela u Republičkom sudu udruženog rada SR Crne Gore, 1981. godine, a zatim slijedi rad u Opštinskom komitetu za urbanizam, komunalne i stambene poslove, OOUR-u “Distribucijaprojekt” i Sekretarijatu za pravosuđe i upravu – Opština Podgorica, u svojstvu upravne inspektorke. Od 1986. do 2001. godine obavljala poslove savjetnice u Ustavnom sudu Republike Crne Gore, a od 2001. do 2003. godine radila na poslovima načelnice Sektora za pravne i kadrovske poslove u Pošti Crne Gore. Nakon toga, bavila se advokaturom do izbora na funkciju zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u decembru 2004. godine.

Prestala funkcija, februara 2007. godine, zbog izbora na drugu funkciju.