×
У коϳим случаϳевима се обратити Заштитнику?
 

Заштитинику се можете обратити када су Ваша права и слободе повриϳеђени актом, радњом или непоступањем:

 

- државног органа (органи државне управе, судови, тужилаштва и други);

 

- organa lokalne samouprave  (organi Prijestonice, Glavnog grada i opština) ;

 

-  javne službe i drugog nosioca javnih ovlašćenja (zdravstvene i obrazovne ustanove, javnog preduzeća i drugog pravnog lica koje vrši javna ovlašćenja ).

 

Заштитнику се може обратити и свако ко сматра да ϳе дискриминисан актом, радњом или непоступањем органа и других правних и физичких лица.

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me