×
Како се лице лишено слободе може обратити Заштитнику?
 

Лице лишено слободе има право да понесе притужбу у запечаћеноϳ коверти.

 

Овлашћено лице органа, организациϳе и установе у коϳем борави лице лишено слободе дужно ϳе да притужбу или друго писмено тог лица, неотворено и непрочитано, одмах достави Заштитнику.

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me