×
Обраћање путем сандучића.
 

У свим организационим ϳединицама Завода за извршење кривичних санкциϳа постављени су сандучићи за подношење притужби Заштитику.

 

Сандучићи за притужбе постављени су и у шест установа за смϳештаϳ и бригу о дϳеци:

-Дϳечϳи дом младост у Биϳелоϳ;

-ЈУ Ресурсни Центар за рехабилитациϳу и школовање лица са поремећаϳем слуха и говора у Котору;

-ЈУ Центар за дϳецу и младе Љубовић, Подгорица;

-ЈУ Ресурсни центар 1.ϳун, Подгорица;

-ЈУ Ресурсни центар за дϳецу и младе Подгорица, у Подгорици.

 

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me