×
Ovlasćenje Zaštitnika u odnosu na rad sudova
 

Zaštitnik nema ovlašćenja u odnosu na rad sudova, osim u slučajevima:

 

-  odugovlačenja postupka;

 

-  zloupotrebe procesnih ovlašćenja;

 

-  ili neizvršavanja sudskih odluka.