×
Посебна Овлашћења.
 

Заштитник, замϳеник, као и главни савϳетник Заштитника и савϳетник Заштитника кога Заштитник овласти, има право да:

 

- без наϳаве, изврши преглед просториϳа у органима, организациϳама, установама и другим мϳестима гдϳе се налази или се може налазити лице лишено слободе;

 

- без претходне наϳаве и одобрења, посϳети лице лишено слободе и провϳери поштовање његових права;

 

- без присуства службеног или другог лица, лично или преко преводиоца, разговара са лицем лишеним слободе, као и са другим лицем за коϳе сматра да може да пружи потребне информациϳе.

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me