×
Posebna Ovlašćenja.
 

Zaštitnik, zamjenik, kao i glavni savjetnik Zaštitnika i savjetnik Zaštitnika koga Zaštitnik ovlasti, ima pravo da:

 

- bez najave, izvrši pregled prostorija u organima, organizacijama, ustanovama i drugim mjestima gdje se nalazi ili se može nalaziti lice lišeno slobode;

 

- bez prethodne najave i odobrenja, posjeti lice lišeno slobode i provjeri poštovanje njegovih prava;

 

- bez prisustva službenog ili drugog lica, lično ili preko prevodioca, razgovara sa licem lišenim slobode, kao i sa drugim licem za koje smatra da može da pruži potrebne informacije.