×
Kada Zaštitnik obustavlja postupak?
 

Zaštitnik će obustaviti postupak, ako:

 

-  utvrdi da je nakon podnošenja pritužbe pokrenut sudski postupak;

-  podnosilac/teljka pritužbe ne sarađuje u postupku;

- podnosilac/teljka povuče pritužbu;

- organ u međuvremenu otkloni učinjenu povredu;

-  podnosilac/teljka pritužbe umre, osim ako nasljednici/ce zatraže da se postupak nastavi.

 

O obustavi postupka Zaštitnik/ce obavještava podnosioca/teljku pritužbe.