×
Шта Заштитник не може?
 

-Заштитник ниϳе овлашћен да миϳења, укида или поништава акте органа;

 

-Заштитник не може да заступа странке у поступку, нити да у њихово име улаже правна средства;

 

-Заштитник не може додиϳелити надокнаду за повреду људских права.

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me