×
Mreža Zlatnih savjetnika
 

Formiranje Mreže Zlatnih savjetnika započeto je u 2014.godini, raspisivanjem javnog poziva djeci, odabirom zlatnih savjetnika i formiranjem same mreže.

Cilj Mreže zlatnih savjetnika je da okupi zainteresovanu djecu Crne Gore, koja će učestvovati u radu Zaštitnika, tako što će biti u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Institucije i svojim idejama, predlozima, sugestijama i stavom učestvovati u zaštiti i unapređenju dječijih prava. Zaštitnik je od velikog broja prijavljene djece odabrao deset članova mreže koji su izborom postali Zlatni savjetnici Zaštitnika.

To su djeca uzrasta od 11 do 17 godina iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina, Pljevalja, Kotora, Bijele-Herceg Novog.

Mreža je otvorena za prijem novih članova i tokom 2016. godine proširena je za još dva člana tako da sada ima 12 članova/ica.

Zaštitnik je na osnovu postupka sprovedenog po Javnom pozivu od 09.11.2017.godine, izvršio izbor članova/ica Mreže zlatnih savjetnika/ca. Nakon dostavljenih i razmotrenih prijava kandidata, na predlog Komisije za izbor zlatnih savjetnika/ca, izabrana su 22 nova člana/ice iz Berana, Kolašina, Podgorice, Budve, Cetinja, Rožaja, Danilovgrada i Nikšića. 

Zaštitnik je orgaizovao i konferenciju „ Za snažniji glas djeteta u društvu“, na kojoj su predstavljeni  rezultati rada dosadašnjeg saziva Mreže Zlatnih savjetnika i predstavljeni njeni novi članovi.

Mreža Zlatnih savjetnika tokom godine aktivna je u radu i postupanju Zaštitnika kroz redovne sastanke, intenzivan rad na internom elektronskom forumu i povremene kreativno-edukativne radionice. Teme kojima se do sada bavila Mreža zlatnih savjetnika odnosile su se na zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, aktivizam djece i mladih, dječju participacije i inkluzivno obrazovanje.