Najava: "Dani Zaštitnika" u Ulcinju

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Ulcinju 18. decembra, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom   ...  

 NPM 

NPM CG 2018. godine predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore predsjedavaće Mrežom NPM Jugoistočne Evrope u narednoj godini. To je odlučeno aklamacijom članova Mreže,   ...  

 Dječja prava 

Završene promotivne aktivnosti za III Opcioni protokol

Održanim okruglim stolovima i radionicama u školama u Pljevljima i Kotoru institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore završila je promotivni ciklus III Opcionog protokola   ...