Mišljenje na predlog zakona, drugog
propisa ili opšteg akta

 
Mišljenje na Nacrt pravilnika o graničnim vrijednostima buke

Mišljenje na Nacrt pravilnika o graničnim vrijednostima buke

   2018

Mišljenje na Prijedlog Uputstva o zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i osuđenih lica u ZIKS-u

 Mišljenje na Prijedlog Uputstva o zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i osuđenih lica u ZIKS-u

 

   2017

Skupština Crne Gore

Mišljenje na Predlog Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima 

   2016

Ministarstvo zdravlja

 

Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - član 25

   2016

 
 
 Dječja prava 

Zamjenica Mijušković otvorila skup o prevenciji prosjačenja

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, otvorila je okrugli sto na temu prevencije prosjačenja, koji je organizovao Crveni krst   ...  

 Dječja prava 

Posjeta Centru za autizam

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Snežana Mijušković sa saradnicima obišla je Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju. Sa upravom   ...  

Zaštitnik govorio na kongresu „Starenje i ljudska prava“

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na desetom Međunarodnom gerontološkom kongresu, „Starenje i ljudska prava“,   ...