Sastanak sa ekspertima CPT-ja    NPM 

Eksperti Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja (CPT) razgovarali su sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućkom Bakovićem i njegovim saradnicima u okviru posjete Crnoj Gori. Posjeta predstavlja dio Komitetovog programa periodičnih posjeta Crnoj Gori za 2017. godinu. Eksperti CPT-a ja bili su Marzen Ksel, Nic Hirsch i Ceylun Qaracayev. Cilj posjete bio je sagledavanje stanja i informisanje o procesu implementacije preporuka i aktivnosti od vremena posljednje posjete Komiteta Crnoj Gori (2013. godina).

 
 
Komentari Zaštitnika na izvještaj o reformi javne uprave   

Primjedbe i komentari Zaštitnika na Nacrt dokumenta Instituta Alternativa "Reforma javne uprave: Koliko je daleko 2020? - Presjek stanja za 2016. godinu i prvu polovinu 2017. godine".

 
 
Najava: "Dani Zaštitnika" u Herceg Novom   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Herceg Novom 19. i 20. oktobra u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe. Prijem građanki/na biće organizovan u zgradi opštine – sala za vjenčanja, Trg Maršala Tita 2: Četvrtak 19. oktobar od 11:30 do 15 h i petak 20. oktobar od 10 do 13 h. Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pizužbom.

 
 
Međunarodna konferencija institucija ombudsmana za oružane snage   

Savjetnica Zastitnika Jovana Đurović predstavljala je Instituciju Zaštitnika na međunarodnoj konferenciji institucija ombudsmana za oružane snage (9ICOAF)” Moralni kompas oružanih snaga: kako institucije ombudsmana mogu razbiti barijere za postizanje promjena", koja je od 8. do 10. oktobra održana u Londonu, Velika Britanija. Konferenciju su organizovali Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Ombudsman za oružane snage u Ujedinjenom Kraljevstvu uz finansijsku podršku OIF (Organization Internationale de la Fracophonie), FDFA (the Swiss Federal Department of Foreign Affairs) i Swiss Federal Department of Defence through the Swiss Embassy in Manila.

 
 
Posjeta zatvoru u Bijelom Polju   

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sa saradnicima je obavila posjetu zatvoru u Bijelom Polju . U fokusu obilaska tima NPM-a bila je analiza zatečenog stanja i ispunjenost preporuka datih u Godišnjem Izveštaju NPM-a. za 2016.godinu. Tokom posjete ispražnjeni su sandučići koji se nalaze u prostorijama zatvora, koji služe za podnošenje pritužbi lica lišenih slobode. Tim NPM-a takođe je razgovarao sa zatvorenicima. Lica lišena slobode obraćala su se uglavnom zbog prava iz zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, porodičnih odnosa , rada suda i tzv.drugih prava lica lišenih slobode.

 
 
Obilazak Specijalne Psihijatrijske bolnice    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sa saradnicima je obavila obilazak Specijalne Psihijatrijske bolnice u Kotoru. U fokusu obilaska tima NPM-a bila je analiza zatečenog stanja i ispunjenost preporuka datih u Godišnjem Izveštaju NPM-a. za 2016.godinu. Tim NPM-a je ustanovio da se uslovi u bolnici nijesu promijenili i krajnje su neprihvatljivi. Takođe, tokom posjete je obavljen razgovor sa zatečenim pacijentima i od njih su primljene pritužbe, na osnovu kojih su u Instituciji formirani predmeti.

 
 
Zaštitnik predstavio Izvještaj o ispunjenosti preporuka UN Komiteta o poštovanju dječjih prava    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković predstavio je danas alternativni Izvještaj o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta. Izvještaj, kao ankes sadrži i Izvještaj Zlatnih savjetnika Zaštitnika o implementaciji preporuka UN Komiteta (stavovi i mišljenja djece o ostvarivanju njihovih prava u Crnoj Gori). Na konferenciji za novinare koja je organizovana u instituciji Zaštitnika, osim Bakovića govorili su i njegova zamjenica za oblast prava djece Snežana Mijušković kao i savjetnica Duška Šljivančanin, koji su Izvještaj predstavili protekle sedmice u Ženevi, pred UN Komitetom. Zaštitnik je posebno zahvalio UNICEF-u i organizaciji Save the children sa sjedištem u Sarajevu na stručnoj i finansijskoj podršci u pripremi izvješataja kao i realizaciji putovanja. On je podsjetio da je u pitanju drugi Izvještaj koji smo podnijeli Komitetu o poštovanju prava djeteta u Crnoj Gori o primjeni Konvencije i njenih Protokola i primjeni preporuka Komiteta datih Crnoj Gori 2010 godine. Izvještaj je urađen na osnovu poznavanja stanja prava djece, pritužbi dobijenih od djece i roditelja, kontakata sa djecom i njihovih mišljenja, kontakata sa ekspertima, praktičarima i organizacijama civilnog sektora i rezultata dobijenih na osnovu sprovedenih istraživanja.

 
 
Savjetnica na konferenciji o nacionalnim i međunarodnim standardima u pritvorskim uslovima    NPM 

Savjetnica Zaštitnika Milica Bogojević predstavljala je instituciju na konferenciji “Pritvorski uslovi-nacionalni i medjunarodni standardi i praksa - Kreiranje komparativnog pregleda ključnih aspekata”, koja je 3. oktobra održana u Beču. Konferenija je organizovana u okviru projekta Evropskog NPM Foruma u Agenciji Evropske Unije za temeljna prava. Cilj konferencije bio je da se uporedjivanjem nacionalnih i medjunarodnih standarda o uslovima za pritvor kao i postojeće prakse u toj oblasti, kreiraju osnovi i mehanizmi koji mogu doprinijeti poboljšanju uslova u pritvorskim jedinicama.

 
 
Ugovoreni maloljetnički brakovi i dalje problem    Dječja prava 

Školovanje, zapošljavanje i podizanje svijesti kod Roma ključni su činioci koji će doprinijeti poboljšanju njihovog položaja u društvu i eliminaciji negativnih pojava sa kojima se suočavaju pripadnici ovog naroda, zaključeno je na sastanku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućka Bakovića sa predstavnicima institucija i NVO sektotra iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Zaštitnik je razgovarao sa predstavnicama/ima institucija i NVO sektora iz Srbije i CARE International-a, sa ciljem razmjene iskustva u radu po pitanju dječjih ugovorenih brakova i nasilja u porodici. Centar za romske inicijative uz partnerstvo i podršku CARE Internalional-a Balkans iz BiH sa kancelarijom u Sarajevu i Romskog ženskog centra „Bibija“ organizovao je studijsku posjetu instituciji Zaštitnika za predstavnike Centra „Bibija“ i institucija Zaštitnika građana Srbije, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ministarstava rada i socijalne politike, prosvjete, građevinartsva, saobraćaja i infrastrukture (Koordinaciono tijelo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja).

 
 
Ekvinet jubilej: Deset godina promocije jednakosti u Evropi    Diskriminacija 

Evropska mreža tijela za ravnopravnost (Ekvinet) obilježava 10. oktobra desetogodišnjicu postojanja. Tim povodom Ekvinet je objavio saopštenje koje prenosimo u nastavku (nezvanicni prevod Institucije): "Ekvinet /Equinet/, Evropska mreža tijela za ravnopravnost, predstavlja ključnu platformu za podršku među tijelima za ravnopravnost i za identifikaciju i razmjenu lekcija iz našeg rada. Equinet je dosta postigao u prvih 10 godina i može ukazati na vrijedan doprinos unapređenju jednakosti u Evropi. Dobro je nastaviti ovaj doprinos u vrijeme kada se naše ambicije za ravnopravnost uveliko testiraju širom Evrope. "- Evelyn Collins, predsjedavajuća Izvršnog odbora Equinet-a. Ekvinet 10. Oktobra organizuje konferenciju pod nazivom "Zajedno za jednaku Evropu", u cilju obilježavanja svoje desete godišnjice. Konferencija će okupiti zvaničnike visokog nivoa i goste iz tijela za ravnopravnost, evropske institucije, međunarodne organizacije, civilno društvo, nacionalne vlade i parlamente, akademike; mnogi od njih sa kojima je Equinet radila tokom godina. On će analizirati postignuti napredak i trenutne izazove u oblasti jednakosti, kao i rad organa za ravnopravnost u napretku jednakosti i nediskriminacije tokom protekle decenije. To će stvoriti forum za diskusiju i zajedničke vizije o perspektivama i izazovima u oblasti ravnopravnosti, posebno za rad nacionalnih tijela za ravnopravnost u izazovnom prostoru za ravnopravnost i osnovna prava. Evropska unija je osnovana na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Jednakost i nediskriminacija su ključni za društvene aspiracije EU i od vitalnog su značaja za razvoj boljeg društva za sve. Ipak, uprkos jasnom napretku u određenim oblastima, živimo u doba kada netolerancija, nejednakost i diskriminacija rastu.