Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba    Diskriminacija 

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković, navodeći da izvještaji Ombudsmana ukazuju na nedostatk odgovarajućih servisa podrške ovoj kategoriji stanovništva. Bjeković je danas govorio na panelu “Ljudska prava starijih”, u okviru završne konferencije “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, koju je organizovao Crveni krst. On je rekao da je pririodno očekivati da starije osobe i u poznim godinama života mogu i trebaju dati doprinos razvoju društva u cjelini kroz tzv. aktivno starenje.

 
 
Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope    Diskriminacija 

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima u procesu planiranja projekta na temu antidiskriminacije na zapadnom Balkanu. To će biti naredna faza Zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility“ za zapadni Balkan i Tursku. U ime delegacije SE, Stefano Valenti, Vedran Ian Kjeldsen i Angel Longo pojasnili su da će planirane aktivnosti biti fokusirane na teme zaštite LGBT prava i borbu protiv govora mržnje, uz širi kontekst promocije različitosti i toleranicije. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković i savjetnice Milena Krsmanović I Milana Bojović ukazali su na okolnosti, potrebe i predloge u vezi sa ovom oblasti rada, dok će u narednoj fazi dogovora biti planirane specifične aktivnosti.

 
 
Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog   

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve” u Crnoj Gori. Neprimjerene su i krajnje neprihvatljive izjave kojima se vrijeđaju vjerska i nacionalna osjećanja građana a posebno je neshvatljivo da one dolaze od visokog crkvenog velikodostojnika i to u danima praznika koji je najveći simbol širenja mira, ljubavi i povjerenja. Crkve, vjerske zajednice i njihovi predstavnici imaju određeni nivo slobode kada su u pitanju javni nastupi ali i odgovornost i obavezu da tom prilikom u skladu sa svojom društvenom pozicijom, ne narušavaju dostojanstvo pojedinaca i grupa kojima se obraćaju ili o kojima saopštavaju stav.

 
 
Reagovanje povodom izjava nakon glasanja o izmjenama zakona o javnom redu i miru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava zabrinutost i osuđuje izjave kojima se poziva na netrpeljivost i narušava koncept uspostavljenih demokratskih vrijednosti građanskog i multietničkog sklada. Apelujemo na smirivanje tenzija koje se šire komentarisanjem takvih stavova. Prateći aktuelna dešavanja i reakcije nakon glasanja o Predlogu zakona o izmjenama Zakona o javnom redu i miru, u Skupštini Crne Gore, neophodno je ukazati na neprihvatljive i negativne posljedice izražavanja političkih mišljenja kojima se dovodi u pitanje ustavno pravo poslanika da se opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju. Ovih dana više puta u izražavanju političkih stavova korišćeni izrazi kao što su: „nepoželjnost pojedinaca na određenoj teritoriji, netrpeljivost, nacionalizam, šovinizam, mržnja“, i sl, što je ozbiljan alarm za reakciju i poziv na očuvanje međunacionalnog poštovanja, suživota i tolerancije, po kojima je crnogorsko društvo prepoznato i služi kao pozitivan primjer.

 
 
Zamjenik i savjetnica na otvaranju projekta "Učestvovanje s odlučivanjem''    Diskriminacija 

Realizacija projekta,,Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions - PWDs), čji je cilj da poveća nivo poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, počela je 21.12. 2018.godine. U okviru ovog projekta, čiji je cilj i da podigne svijest o mogućnostima OSI i poboljša dalju integraciju u društvu, realizuje se i Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Kroz ovu školu, koju organizuje Udruženje mladih sa hendikepom CG, težiće se edukaciji učesnika o nastanku i razvoju ljudskih prava kao i mehanizmima njihove zaštite. Predavač u školi bio je, zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacija, prava manjina i rodna ravnopravnost Siniša Bjeković. On je učesnicima održao predavanje na teme ,,Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava'' .

 
 
Mjere upozorenja ne doprinose smanjenju govora mržnje    Dječja prava 

U slučajevima govora mržnje izraženog na internetu, društvenim mrežama i drugim mjestima javnog prostora najčešće se izriču mjere upozorenja, što nije doprinijelo - niti prevenciji, niti smanjenju ovih delikata, kazala je zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković. Govoreći na konferenciji „Uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“, zamjenica je ukazala da je govor mržnje veoma rasprostranjena pojava na internet portalima i društvenim mrežama. “Često smo u prilici da vidimo, pročitamo, čitav spektar uvreda zasnovanih na rasnom, etničkom, vjerskom ili homofobnom motivu. Ovo je naročito izraženo nakon određenih društvenih dešavanja, događaja koji su u datom momentu aktuelni bilo kod nas, bilo u regionu i moglo bi se reći da direktno utiču na donošenje određenih političkih i drugih odluka”, rekla je ona. Mijušković je navela da je u Internet prostoru svako o kome se piše, onaj koji piše ili onaj ko izrazi stav u vidu komentara na datu temu, potencijalna meta neprihvatljivog izražavanja mišljenja i govora mrženje.

 
 
Sastanak sa predstavnicima NVO Ruka ruci    NPM 

Savjetice Zaštitnika iz sektora za prevenciju i zaštitu od torture, Marijana Sinđić i Mirjana Radović, na inicijativu NVO Ruka ruci održale su poseban sastanak sa njihovim predstavnicima. U fokusu djelovanja ove NVO rehabilitacija i resocijalizacija osuđenih lica. Ovom prilikom savjetnice su ukazale na nadležnosti Zaštitnika, kao i činjenicu da je u svojim izvještajima Zaštitnik više puta ukazivao na važnost potpune rehabilitacije i resocijalizacije lica koja su izdržala kaznu zatvora. Predstavnici NVO Ruka ruci iznijeli su načelne pravce djelovanja za koje će se zalagati, i najavili buduće aktivnosti o kojima će se konkretnije razgovarati.

 
 
Sastanak sa predstavnicima civilnog sektora    NPM 

Savjetnice Zaštitnika Marijana Sinđić i Mirjana Radović održale su 21.12.2018. godine sastanak sa predstavnicima zainteresovanih nevladinih organizacija, povodom izrade Plana obilazaka Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) za 2019. godinu. Sastanku su pristustvovali Zoran Vujičić u ime NVO Građanska alijansa, Jovan Bojović iz NVO Juventas i Vladimir Pavićević kao predstavnik NVO Ruka ruci.

 
 
Radionica povodom izrade Protokola za zaštitu djece koja žive i rade na ulici    Dječja prava 

Praksa u postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici i iskustva sa terena ukazuju na potrebu donošenja Protokola o postupanju nadležnih organa u ovo oblasti.To je zaključak radionice na kojoj je predstavljen nacrt Protokola i mehanizama prevencije i sprečavanja prosjačenja djece. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku organizacije Save the Children, inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici. U radionicama, koje su ovim povodom održane u Kolašinu od 17. – 21.12.2018, predstavnici stručne javnosti (ministarstava, Uprava policije, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije i dr) dali su komentare, predloge i razmijenili iskustva u cilju pripreme što sveobuhvatnijih i konkretnih mjera i aktivnosti koje će nadležni preduzimati prilikom djelovanja u ovoj oblasti. Protokol definiše preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici i njihovim porodicama, procedure zaštite-prijavljivanje krivičnih, prekršajnih djela i nezakonitih postupanja, aktivnosti poliicje, centara za socijalni rad, drugih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite.Takođe se opisuje uloga zdravstvenog, vaspitno-obrazovnog sistema kao i organizacija civilnog društva, edukacija stručnjaka kao i potrebna međusektorska saradnja, uz praćenje primjene Protokola

 
 
Zamjenica Perović na regionalnom sastanku NPM-ova    NPM 

Zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović i savjetnica Zaštitinika Marijana Sinđić učestvovale su na regionalnom sastanku NPM-ova i civilnog sektora u OSCE regionu, koji je održana u Milanu 3. i 4. decembra. Tema sastanka, koji je održan u organizaciji OSCE/ODIHR i APT-Asocijacije za prevenciju torture, bila je “Prevencija torture i drugog lošeg postupanja u kontekstu migracija”. Osim glavne teme,razgovaralo se i o leglislativi u ovoj oblasti, procedurama, pravima u imigracionom pritvoru, prisilnim povratcima građana, materijalnim uslovima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti u imigracionom pritvoru, prestanku prakse zatvaranja djece i mnogim drugim. Predstavnici ОЕBS-а i APT-a naveli su da je u regionu i izvan njega, sve veći broj država koje koriste kolektivni i sistematski pritvor kao način borbe za suočavanje sa velikim dolaznim tokovima migranata, uključujući i djecu sa svoje teritorije, što nije dobra praksa.