Obilježene 52 godine postojanja JU Centar Ljubović   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa zamjenicama Zdenkom Perović i Snežanom Mijušković prisustvovao je svečanosti povodom obilježavanja 52 godine postojanja i rada Centra „Ljubović“. Zaposleni u Centru gostima su predstavili sadašnje uslove rada i rezultate. Instituciija Zaštitnika, u okviru svog mandata, u kontinuitetu prati rad ove značajne ustanove.

 
 
Sastanak sa ekspertkinjama Savjeta Evrope   

Međunarodna ekspertkinja Savjeta Evrope (SE) Jasna Omejec i predstavnica SE zadužena za realizaciju projekata u Crnoj Gori, Ivona Dragutinović, posjetile su danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Gošće su sa zamjenicima Zaštitnika razgovarale o odnosu Institucije Ombudsmana prema pravosudnim institucijama, o mogućim reformama u sistemu pravosuđa kao i primjeni međunarodnih standarda kada je u pitanju postupanje crnogorskih sudova. Razmijenja su iskustva o postupcima koji su bili u radu Zaštitnika, a tiču se pravosuđa, posebno sa stanovištva primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava i konvencijskih pravila.

 
 
Zaštitnik u Skupštini Crne Gore predstavio Izvještaj o radu   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstavio je u Skupštini Crne Gore Izvještaj o radu Institucije za 2016. godinu, koji je parlament potom usvojio. Zaštitnik je saopštio da je 2016 godina za Instituciju bila radna, dinamična i izazovna. “U izvještajnoj godini završen je postupak akreditacije naše Institucije kod Međunarodnog koordinacionog komiteta Nacionalnih Institucija za zaštitu ljudskih prava i Instituciji je dodijeljen status B (dato je nekoliko preporuka u cilju usklađivanja sa Pariskim Principima)”, podsjetio je on. Zaštitnik je ukazao da je nastavljen trend rasta broja pritužbi i obraćanja građana. “U radu smo imali 28,30% predmeta (907) više u odnosu na prethodnu godinu Postupak je okončan u 96,47%predmeta ( 875 predmeta ), a u tekuću 2017.godinu je prenijeto 3,52% predmeta (32 predmeta).Povećan je broj datih preporuka - u 115 predmeta data je 231 preporuka. Takođe je povećan i broj predmeta pokrenutih po sopstvenoj inicijativi 62 - što je duplo više od prethodne godine”, naveo je Baković.

 
 
Kontrolni obilazak JU "Ljubović"    NPM 

Tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) izvršio je kontrolni obilazak JU Centra “Ljubović”, tokom kog je obavljen razgovor sa njenim direktoricom, zaposlenima i maloljetnicima koji su se u nalazili u ustanovi. To je bila još jedna posjeta prema Planu obilazaka za 2017 godinu. U julu 2015. godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda kao NPM sagledao je poštovanje ljudskih prava maloljetnih lica koja se nalaze u JU Centar “Ljubović”, izvršio pregled smještajnih i drugih uslova, sačinio Izvještaj i dao preporuke za unapređenje uslova i stanja. U fokusu kontrolne posjete NPM-a bila je ispunjenost datih preporuka.

 
 
Obilazak odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću    NPM 

Tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) sa članom radnog tijela izvršio je obilazak odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću. Cilj obilaska bio je sagledavanje materijalnih uslova, tretmana osoba sa mentalnim poremećajima, sa posebnim akcentom na eventualna ograničavanja kretanja i izolaciju pacijenata i poštovanje ljudskih prava.

 
 
Pokrenuta Evropska mreža NPM    NPM 

Savjetnica Zaštitnika za oblast prevencije torture (NPM), Danijela Brajković, učestovala je na konferenciji u Strazburu čiji cilj je bio pokretanje Evropske (EU) NPM mreže, zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope. Konferencija je održana 4. i 5. aprila u zgradi Savjeta Evrope, uz učešće 30-ak evropskih zemalja, predstavnika internacionalnih tijela za monitoring mjesta gdje se nalaze lica lišena slobode (CPT i SPT), kao i predstavnika drugih međunarodnih organizacija (Evropske komisije, ENNHRI, FRA, NPM Obs, BIM, ODIHR).

 
 
Posjeta Asocijaciji za prevenciju torture (APT)    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima i savjetnicima boravio je 11. i 12. aprila u posjeti Asocijaciji za prevenciju torture (APT) u Ženevi (Švajcarska). Posjeta je realizovana u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije“ (PREDIM) koji implementira Savjet Evrope uz finasijsku podršku Evropske unije. Predstavnici Institucije tokom tematske posjete razmijenili su iskustva u oblasti prevencije i zaštite od torture sa kolegama iz ove poznate međunarodne organizacije i predstavili neke od primjera iz prakse. Eksperti APT-a, organizacije koja sarađuje sa NPM timovima i institucijama širom svijeta, govorili su o standardima i zakonskim propisima s posebnim akcentom na praktičnom postupanju. Tokom šest sesija i radionica razmatrani su glavni asekti funkcionisanja NPM-a, metode rada i aktivnosti u dijelu posjeta zatvorima i drugim mjestima u kojima se nalaze ili mogu naći lica lišena slobode, postupanje po pritužbama, priprema izvještaja, preporuka i praćenje njihove primjene.

 
 
Seminar EQUINET-a o promociji putem društvenih medija   

Savjetnica za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju, Milana Bojović, učestvovala je na seminaru posvećenom promociji tijela za jednakost i institucija ombudsmana na društvenim mrežama, koji je u Dablinu (Irska) organizovala Evropska mreža tijela za jednakost /EQUINET/. Seminar koji je održan 4. i 5. aprila bio je prilika da učesnici iz 15ak evropskih država razmijene iskustva o potrebi promocije institucija na društvenim mrežama-prednostima takve komunikaije sa građanima ali i izazovima i problema koji prate takve aktivnosti. S obzirom na uticaj i dostupnost interneta kao i napredne mogućnosti komunikacije koje se ostvaruju preko društvenih mreža, ocijenjeno je da su neke od glavnih prednosti takvog angažovanja institucija približavanje građanima kroz interaktivan pristup kao i besplatna promocija sa dalekosežnim uticajem i korišćenjem efektnijih sadržaja, prije svega fotografija i video materijala.

 
 
Izvještaj o radu Zaštitnika za 2016. godinu   

Godišnji Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu, dostavljen je Skupštini Crne Gore i dostupan je na: latinici na linku http://www.ombudsman.co.me/docs/1491305524_final-izvjestaj-za-2016-04.pdf; ćirilici na linku http://www.ombudsman.co.me/docs/1492763523_final-izvjestaj-za-2016---cir-final.pdf

 
 
ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE INSTITUCIJE ZAŠTITNIKA I NVO „ MLADI ROMI“    Diskriminacija 

Dana 07.04.2017.godine Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je u saradnji sa NVO „Mladi Romi“ organizovala konferenciju „Pravo na adekvatno stanovanje za Rome i diskriminacija u oblasti stanovanja“ a koja je dio projekta „Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike“. Ovaj projekat NVO „Mladi Romi“ sprovodi u saradnji sa Građanskom alijansom, Centrom za romske inicijative, Centrom za demokratsku tranziciju, i Phiren amenca. Pojekat je podržan od strane Fondacije Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte. Na konferenciji su se, u okviru prvog panela, prisutnima u ime domaćina obratili izvršni direktor NVO “Mladi Romi” Samir Jaha i zamjenik Zaštitika mr Siniša Bjeković a cijeneći značaj ove oblasti, o ovoj temi su govorili I NJ.E. Aivo Orav - ambasador Delegacije Evropske Unije , Klaus Mock - Regionalni koordinator za Crnu Goru I Srbiju HELP-a i Orhan Usein - koordinator akcionog tima za integraciju Roma 2020. Svi panelisti su se složili da je kontinuirana međuinstitucionalna saradnja jedan od ključnih uslova za efikasnost zaštite ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, kao i da romska i egipćanska populacija spada u grupu koju karakteriše intenzivna socijalna isključivost, socijalna segregacija i siromaštvo. Stoga je važno ovom pitanju posvetiti posebnu pažnju, kako u duhu potrebe za solidarnošću i poštovanju EU standard, tako i iz razloga što se efektivnom socijalnom inkluzijom Roma i Egipćana jača čitavo društvo kao politička zajednica. Uslovi stanovanja predstavljaju jedno od najbitnijih mjerila životnog standarda. Određeni procenat pripadnika romske i egipćanske populacije nema skoro nikakav stalan smještaj, a mnogi borave u prostoru koji ni približno adekvatan za stanovanje. U drugom dijelu konferencije, učešće su uzeli Marko Čanović - generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Ministarsva održivog razvoja i turizma, Milan Radović –NVO Građanska alijansa, Leon Đokaj - generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i Dina Knežević – savjetnica Zaštitnika. Između dva panela, učesnici konferencije su imali priliku da pogledaju izložbu fotografija, aktivistkinje NVO “Mladi Romi” Une Jovović koje na svojstven način prikazuju dio zbilje i svakodnevice.