Snažiti saradnju između institucije Zaštitnika i Misije OEBS   

Ombudsmanu pripada veoma važna uloga u svim demokratskim društvima, što Misija OEBS-a prepoznaje i posvećena je snaženju saradnje sa tom Institucijom, saopšteno je na sastanku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućka Bakovića sa šeficom Misije OEBS-a, ambasadorkom Maryse Daviet. Zaštitnik Baković bio je danas domaćin sastanka sa ambasadorkom Daviet i njenim saradnicima - program menadžerom za vladavinu prava i ljudska prava Robertom Kučarskim, saradnikom iz istog sekotra Milošem Uljarevićem kao i medija program menadžerkom Samrom Čampara. Zaštitnik je posjetu ocijenio kao značajan pokazatelj podrške Misije, što je zbog reputacije koju ta organizacija ima, veoma važno za Instituciju.

 
 
Završeni “Dani Zaštitnika” u Beranama i Rožajama   

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućku Bakoviću, građani Berana i Rožaja podnijeli su četrdesetak pritužbi, smatrajući da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih. U okviru održavanja „Dana Zaštitnika“, Baković je sa saradnicima boravio u Beranama 18. i 19. a u Rožajama 20. i 21. jula. Osim građana koji su podnijeli pritužbe, sa značajno većim brojem njih je obavljen razgovor i dat pravni savjet. U Beranama su se građani Zaštitniku obraćali zbog prava iz radnog odnosa, socijalne zaštite, porodičnih odnosa, rada suda, tuđe njege i pomoći, prava na uživaje imovine, stare dinarske štednje, otpremnina, prava raseljenih i zaštite podataka o ličnosti. Predstavnici Institucije iz sektora za oblast prava djeteta, predvođeni zamjenicom Zaštitnika Snežanom Mijušković u Beranama su posjetili Centar za socijalni rad gdje su razgovarali sa članovima multidisciplinarnog tima, koji su predstavili svoj rad, saradnju sa drugim organima a razmijenjena su mišljenja o nekim od aktuelnih slučajeva. Obišli su i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, Dječju bolnicu, vrtić i Dom učenika. Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, na čelu sa zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obišli su centre bezbjednosti Berane i Rožaje, s ciljem uvida u uslove u kojima borave lica lišena slobode kao i u kojima rade službenci Uprave policije ovog centra i odjeljenja bezbjednosti.

 
 
“Dani Zaštitnika“ u Beranama i Rožajama   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Beranama 19. jula a u Rožajama 20. i 21. jula u okviru održavanja "Dana Zaštitnika". Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđeni postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe. Prijem će biti organizovan u zgradi Opštine Berane - mala sala, u srijedu 19. jula od 10 do 15 sati. Za stanovnike Rožaja prijem će biti organizovan u Centru za kulturu u četvrtak 20. jula od 10:00h do 14:00h, a u petak 21. jula od 10:00h do 13:00h. Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pritužbom. U okviru „Dana Zaštitnika“ predstavnici Institucije iz različitih sekotra obaviće posjete i sastanke sa predstavnicima pojedinih organa i službi u Beranama i Rožajama.

 
 
Zaštitnik na završnoj konferenciji projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma"   

aštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, govorio je danas na završnoj konferenciji projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više “. Na današnjoj konferenciji pod nazivom „Mehanizmi zaštite od diskriminacije i kršenja ljudskih prava“, Zaštitnik je govorio o mehanizmima zaštite od diskriminacije i kršenju ljudskih prava romske manjinske zajednice, sa stanovišta ključnih problema koji pripadnicima te zajednice onemogućavaju jednako uživanje osnovnih ljudskih prava i sloboda i punu integraciju u najznačajnije sfere društvenog života i djelovanja. Konferenciju su organizovali NVP Mladi Romi u saradnji sa Unijom Slobodnih Sindikata Crne Gore i Koalicijom Romski krug. Baković je pohvalio napore civilnog sektora, koji, kako je kazao, posvećeno djeluje u zaštiti ljudskih prava pripadnika romske zajednice. „ Podsjećam da je pravo na nediskriminaciju jedno od osnovnih ljudskih prava i osnov za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava i sloboda. Zabrana diskriminacije definisana je brojnim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i ugrađena u savremene demokratske pravne sisteme kao jedan od osnovnih ustavnih principa“, rekao je Zaštitnik.

 
 
Konferencija Mreže NPM Jugoistočne Evrope    NPM 

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore domaćin je dvodnevne konferecnije Medicinske grupe Mreže NPM Jugoistočne Evrope, koja je danas počela u Podgorici. Sastanak na temu „Zdravstvena zaštita u zatvorima i psihijatrijskim ustanovama“, organizovan je zahvaljujući projektu Podrška nacionalnim institucijama u zaštiti od diskriminacije (PREDIM), koji finansira EU, a implementira Savjet Evrope. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković ukazao je da je zdravstvena zaštita lica lišenih slobode pod posebnom pažnjom NPM-a. „Mi nismo zapazili da je bilo ozbiljnih problema na nivou primarne zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje u okviru ZIKS-a. Ima prigovora, ali kroz svaki slučaj koji smo provjeravali, postupajući u domenu zaštite kao Ombudsman, zapazili smo da je bilo ili nesporazuma ili pogrešnog pristupa od samih zatvorenika. Principijelno gledano, mi tu nismo zapazili probleme i to je jako dobro i pohvalno“, ocijenio je on.

 
 
Zamjenica Perović na predstavljanju Izvještaja o pravima pacijenata u psihijatrijskim ustanovama    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, bila je učesnica skupa na kojem je predstavljen izvještaj „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori“. Predstavljanje Izvještaja organizovale su Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA. Zamjenica Perović, tokom svog izlaganja kazala je da Institucija Zaštitnika, kao Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), u svom radu posvećuje posebnu pažnju poštovanju pravima osoba sa mentalnim oboljenjima u psihijatrijskim ustanovama. „Tako iz godine u godinu ponavljamo da je od velikog značaja izgradnja sudsko forenzičke bolnice koja bi rasteretila Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Kotoru kao jedinu te vrste. Inače Odjeljenja za bolesti zavisnosti, kao i sudsko odjeljenje raspolažu sa 21 krevetom, što je složićemo se nedovoljan smještajni kapacitet za ove prostore”, ukazala je ona.

 
 
Šef predstavništva UNICEF-a u oproštajnoj posjeti Zaštitniku    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, primio je danas u oproštajnu posjetu šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru,Benjamina Perksa. Zaštitnik je zahvalio Perksu za svu pruženu podršku Instituciji kao i za pruženu podršku djeci Crne Gore. Na sastanku je ocijenjeno da je u oblasti dječjih prava u Crnoj Gori ostvaren napredak, ali da ima prostora za dalji rad i unaprjeđenje. Sagovornici su konstatovali da je bolja zaštita i veća svijest o nasilju nad djecom, da je smanjen broj djece koja žive u institucionalnom okruženju u grupnim domovima, kao i da je došlo do povećanja upisa u redovne škole djece sa smetnjama u razvoju.

 
 
Zamjenik Ivezić na konferenciji o pravima prisilno raseljenih osoba    Javna uprava 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Petar Ivezić, učesnik je konferencije o ekonomskim i socijalnim pravima prisilno raseljenih osoba tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, koja se održava u Sarajevu. Konferenciju su organizovali Savjet Evrope i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, s održava se u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine (Sarajevo) . U najavi konferencije organizatori su saopštili da se nakon više od 20 godina djelovanja u pravcu trajnih rješenja, većina osoba, prisilno raseljenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vratila kući ili su lokalno integrirane, ali da je oko 350.000 njih i dalje raseljeno u nekom obliku i bez trajnog rješenja. Glavne teme koje se razmatraju na konferenciji su regionalni izazovi u sprovođenju ekonomskih i socijalnih prava dogovorenih u okviru procesa Sarajevska deklaracija i implementacija ekonomskih i socijalnih prava u post-konfliktnim situacijama. Cilj konferencije je takođe promocija upotrebe Evropske socijalne povelje, ratifikacija revidiranog sporazuma od strane svih država članica Savjeta Evrope i prihvatanje kolektivnog žalbenog postupka.

 
 
Saopštenje povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture   

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da je zabrana mučenja apsolutna, što znači da ne može biti opravdana ni pod kojim okolnostima. Zapažanja Zaštitnika, a i drugih nezavisnih tijela, pokazuju da sistematske torture lica lišenih slobode u Crnoj Gori nema, ali da su zabilježeni slučajevi mučenja i nečovječnog postupanja u prethodnim godinama. U fokusu ove teme važno je podsjetiti javnost da se ne govori samo o torturi prema osobama u zatvorima, već i policijskim stanicama, staračkim domovima, psihijatrijskim i drugim ustanovama u kojima se nalaze ili mogu naći osobe lišene slobode ili kojima je ograničena sloboda kretanja.

 
 
Programi SE uticali na jačanje kapaciteta institucije Zaštitnika    Diskriminacija 

Prilikom zasijedanja sva tri nadzorna mehanizma u tekućoj sedmici (Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu manjina i Komiteta za manjinske i regionalne jezike Savjeta Evrope) naglašena je obaveza preduzimanja kontinuiranih mjera i napora za praćenje stanja u državama članicama, naročito u vremenu kriza i pojačanih trendova rasnog populizma, ksenofobije i netolerancije. Posebno je naglašen pozitivan stav Komiteta ministara Savjeta Evrope i njegovih članova sa tekućeg zasijedanja da podrže napore nadzornih tijela u suzbijanju ovih pojava.