Godišnjica zločina u Štrpcima opomena da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena   

Predstavnici institucije Zaštitnika su kod Spomenika civilnim žrtvama ratova 90-tih u Podgorici prisustvovali komemoraciji povodom obilježavanja 24 godine od zločina u Štrpcima, dajući doprinos sjećanju na žrtve i opominjući da nijedan zločin, ni jedna nevina žrtva, ma koje etničke grupe ili vjerske pripadnosti ne smije biti zaboravljena. To nije samo pitanje otkrivanja i kažnjavanja ovog zločina, već civilizacijska i moralna obaveza svih ljudi u Crnoj Gori prema svim stradalnicima i opomena da njihova žrtva ne smije biti samo uzalud prolivena krv, već nasljeđe za buduća pokoljenja ljudima na ovom prostoru da takvo što nikad više ne dozvole i grijeh se ne ponovi.

 
 
Zaštitnik: Nasilje nad djecom se ne može opravdati   

Na osnovu rada sa djecom i njihovog obraćanja Instituciji evidentno je da je problem nasilja nad djecom prisutan u crnogorskom društvu, a posebno u porodici, školama kao i vršnjačko nasilje, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković. Zaštitnik je danas bio učesnik konferencije „Zaustavimo nasilje nad djecom“, koju su organizovali Vlada Crne Gore i UNICEF, a govorio je o nasilju nad djecom u Crnoj Gori, sa aspekta Institucije. On je kazao da je skup prilika da se pozovu svi nadležni organi i ustanove da preduzmu neophodne mjere i radnje koje će biti usmjerene na zaustavljanje nasilja nad djecom i stvaranja sigurnog i bezbijednog okruženja za djecu, u porodici, u školama – školskom okruženju i u lokalnoj zajednici. „U anlizi nasilja nad djecom naša su zapažanja da je ovo nasilje najprisutnije u okviru porodice. U većini djeca su žrtve – svjedoci nasilja. Tradicionalno svatanje porodice i porodičnih odnosa doprinosi da se ovo nasilje nedovoljno prijavljuje (ostaje u krugu porodice)“, ukazao je on.

 
 
Reagovanje povodom navoda da je Zaštitnik tražio ukidanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti   

Povodom teksta koji je danas objavljen u ND Vijesti pod naslovom “Majke spremaju novi protest” (Društvo, 11. strana), a u okviru kog je odjeljak (boks) sa naslovom “Ombudsman insistira na ukidanju”, obavještavamo javnost da pomenuti dio teksta ne održava suštinu saopštenja koje je objavila institucija Zaštitnika, kao ni naš stav po ovom pitanju . Naime, obajvljeno je da je Zaštitnik zamjerio nadležnim organima što do sada nisu odgovorili na njegovu raniju preporuku da se Zakon ukine, što nije tačno i ne piše u pomenutom aktu. Suština je sljedeća: Zaštitnik je ocijenio da je Zakon diskriminatorski, ali nije tražio njegovo ukidanje, već je od donosilaca zakona, između ostalog, zatražio da “otklone suštinsku nejednakost prema različitim kategorijama žena koje su obuhvaćene spornim odredbama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti”. Donosiocima Zakona u preporuci nismo sugerisali način kako će otkloniti, prema mišljenju Zaštitnika, diskriminatorske odredbe.

 
 
Savjetnice Zaštitnika održale predavanje službenicima ZIKS-a i Uprave policije    NPM 

Savjetnice Zaštitnika, Marijana Sinđić i Danijela Brajković održale su predavanja službencima Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Uprave policije u okviru obuke „Standardi u borbi protiv torture i drugih oblika nehumanog postupanja", koju je organizovala Građanska alijansa. Savjetnice Zaštitnika govorile su o prevenciji torture i postupanju prema maloljetnicima i drugim marginalizovanim grupama. Obuka je dio projekta “Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija “, a cilj je da se uspostavi redovan i sistematičan pristup u usvajanju znanja u oblasti prevencije torture u Crnoj Gori. Plan je da se tokom 2017.godine održe predavanja u više gradova Crne Gore.

 
 
Saopštenje u vezi sa naknadama za majke   

Povodom poziva da se izjasni o dešavanjima u vezi sa naknadama za majke propisanim odredbama važećeg Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da je u pogledu ostvarivanja prava utvrđenog odredbama čl. 54a i 54b ovog Zakona (kojim je prvi put priznato ovo pravo u našem pravnom sistemu) ranije donio mišljenje i uputio preporuku Skupštini Crne Gore i Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Zaštitnik je tada ocijenio da su pomenute odredbe Zakona diskriminatorne i preporučio nadležnima da preduzmu mjere i radnje kako bi otklonili suštinsku nejednakost prema različitim kategorijama žena koje nijesu obuhvaćene spornim odredbama radi zaštite materinstva i jačanja demografskih trendova u državi.

 
 
Saopštenje Zaštitnika povodom reagovanja Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore    Diskriminacija 

U vezi sa reagovanjem Uduženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), kojim je u jednom dijelu obuhvaćena institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjećamo da smo u svim prilikama posvećivli posebnu pažnju kada su u pitanju osobe sa invaliditetom (OSI). Isto tako, podsjećamo da smo u okviru sopstvenih mogućnosti podržali svaku inicijativu koja dolazi iz civilnog sektora koji zagovara prava OSI, a takođe pokušavali da na konktretan način damo doprinos zaštiti prava ovih osoba i izvršimo pritisak na one koji su dužni ta prava obezbijediti. U konkretnom slučaju, podsjećamo kolege i javnost u Crnoj Gori da smo se odmah oglasili reakcijom na događaje u Skupštini Crne Gore (kao i druge aktuelne događaje u državi) i tom prilikom jasno ukazali na neprimjerenu upotrebu govora mržnje i nasilja upućenu pojedinim poslanicima i poslanicama, naročito kada se to tiče njihovog etničkog porijekla i drugih ličnih svojstava. Smatramo da je ukupnoj crnogorskoj javnosti iz konteksta događaja sasvim jasno na koja smo svojstva ukazali, a upotreba drugačijih termina bi, prema našem mišljenju, samo dodatno stigmatizovala osobe koje su bile žrtve nasilnih akata.

 
 
Sastanak sa predstavnicama/ima organizacije „Koračajte sa nama – Phiren amenca“   

Stanje u romskoj zajednici najbolje i najefikasnije će promijenii njeni članovi - naravno ne sami, već u saradnji sa državom, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, navodeći da dobija veoma mali broj pritužbi od pripadnika romske nacionalne manjine . Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković i zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković održali su sastanak sa aktivistima/kinjama romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca“, čiji je izvršni direktor Elvis Beriša. Predstavnici romske organizacije upoznali su Zaštitnika sa projektom “Monitoring položaja Roma u Podgorici”, koji realizuju u cilju detaljnog upoznavanja pripadnika tog manjinskog naroda sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma u Crnoj Gori 2016-2020. U grupi od devet pripadnika ove organizacije bili su studenti Pravnog i Fakulteta političkih nauka, prva Romkinja koja je upisala master studije, dobitnik diplome Luča, jedan učenik gimnazije “Slobodan Škerovič” kao i učenici srednje stručne škole “Spasoje Raspopović” i “Mirko Stanić”. Svi oni, kako su saopštili, prošli su obuku o praćenju slučajeva kršenja ljudskih prava.

 
 
Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom aktuelnih dešavanja   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda izražava zabrinutost i oštro osuđuje aktuelna dešavanja u političkom i javnom životu Crne Gore, u kojima se na krajnje neprimjeren način izražavaju stavovi i pokušavaju ostvariti ciljevi i apeluje na hitno smirivanje tenzija. Scene nedostojne bilo kog mjesta u demokratskoj i pravnoj državi viđene su prethodnog dana u crnogorskom parlamentu, a ukupnu situaciju dodatno pogoršava što su glavni akteri poslanici, predstavnici naroda, koji bi trebalo da budu njihovi dostojni reprezenti i uzori. Neshvatljivo je i neprihvatljivo da se u zakonodavnom domu i mjestu koje treba da je simbol i reper demokratskih kapaciteta države dešavaju scene nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog, a posebno nedopustivo vrijeđanje po etničkim i drugim ličnim svojstvima. Političari, kao nosioci odgovornih funkcija, uvijek i na svakom mjestu u skladu sa tim treba da prilagode i svoje istupanje i djelovanje.

 
 
Zaštitnik podržao Ples protiv nasilja u Nikšiću   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegova zamjenica Snežana Mijušković podržali su globalnu kampanju ''Milijarda ustaje protiv nasilja'', koja je u znak borbe protiv nasilja nad ženama održana u Nikšiću. Jedna milijarda ustaje je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama, a Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore kontinuirano podržava ovu aktivnost. Podsjećamo da su predstavnici institucije učestvovali i u istoimenom događaju koji je u nedjelju 12. februara održan u Podgorici. Zaštitinik je rekao da se Nikšić pridružio plejadi gradova na planeti u kojima su građani ustali da simbolično iskažu neslaganje i otpor nasilju nad ženema. On je podsjetio da se Crna Gora Instanbulskom konvencijom obavezala da primjenjuje načelo zaštite od nasilja, načelo istraživanja svakog slučaja i privođenja pravdi eventualnih počinilaca.

 
 
Sastanci sa članovima ekspertske misije    NPM 

U instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore 30. januara, 3. i 13. februara odražani su sastanci sa ekspertima u okviru Horizontalnog programa – projekta „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori“. Cilj sastnaka bila je razmijena informacija koje ekspertima mogu biti korisne za analizu postojećeg stanja, pripremu programa obuka i izradu preporuka za unapređenje sistema zaštite pritvorenih i zatvorenih lica od zlostavljanja. Na prvom od pomenutih sastanaka Zaštitnik Šućko Baković, zamjenica Zdenka Perović i savjetnice Marijana Sinđić i Danijela Brajković razgovarali su sa predstavnicom Savjeta Evrope, Tatjanom Miranović, internacinalnim ekspertima Catherine Creamer i Vladimirom Ortakovim i nacionalnom ekspertkinjom Mirjanom Radović.