×
 
 
Obilazak Zatvora za kratke kazne Podgorica    NPM 

Savjetnici Zaštitnika (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak sa članovima Radnog tijela NPM-a dr Nemanjom Radojevićem i prof. dr Vesnom Ratković realizovali su dvodnevni obilazak obišli Zatvora za kratke kazne Podgorica. Prvog dana obilaska (15.03.2019) fokus monitoringa bio je na analizi zdravstvene zaštitte zatvorenika koji kaznu izdržavaju u ZKK. Obilazak je započet razgovorom sa direktorom ZIKS-a g-dinom Milanom Tomićem, dok su u ZKK obavljeni razgovori sa načelnikom Velimirom Perovićem i dr Jelicom Živković. Takođe, tim NPM-a je razgovarao sa nekoliko zatvorenika koji imaju hronične bolesti, ali i sa onima koji su registrovani kao korisnici psihoaktivnih supstanci.

 
 
Zaštitnik i zamjenik na regionalnoj konferenciji u Sarajevu    Diskriminacija 

Diskriminacija pretežno pogađa marginalizovane društvene grupe, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, navodeći da praksa pokazuje da je žrtvama diskriminacije prilično teško sa potpunom izvjesnošću da dokažu da je nejednako postupanje zasnovano isključivo na njihovom ličnom svojstvu. On je na regionalnoj konferenciji „Uloga mehanizama za zaštitu ljudskih prava u zaštiti od diskriminacije: koji su efekti preporuka?“ pojasnio da je dokazoivanje teško zbog nedostupnosti informacija, manjka neposrednih dokaza i složenosti pojave. Na konferenciji, koju je u Sarajevu (21.i 22.03.2019) organizovala institucija Ombudsemna BiH povodom 10 godina od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije, učestvovao je i zamjenik za oblast antidiskriminacije, Siniša Bjeković. Zaštitnik Baković govorio je na panelu posvećenom ulozi mehanizama za zaštitu ljudskih prava u zaštiti od diskriminacije i efektima preporuka. On je ukazao da se u postupku za zaštitu od diskriminacije pred Zaštitnikom primjenjuju posebne procesne olakšice za žrtve diskriminacije, kakvo je u prvom redu pravilo o “obrnutom teretu dokazivanja”, saglasno kojem teret dokazivanja snosi onaj za kog postoje osnovane indicije da je izvršio akt diskriminatorne prirode. „ Na potencijalnim žrtvama je da diskriminaciju učine prima facie vjerovatnom, ukažu na lično svojstvo razlikovanja, uporednu grupu koja je potencijalno povoljnije tretirana i pravo koje je povrijeđeno/ograničeno razlikovanjem, čime se stiču uslovi materijalno-pravne prihvatljivosti pritužbe“, pojasnio je Zaštitnik. Kako je naveo, upravo odstupanje od standardnih pravila u dokazivanju umnogome olakšava procesni položaj žrtava, ohrabruje ih da prijave diskriminaciju i zatraže zaštitu u odgovarajućim postupcima.

 
 
Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije    Diskriminacija 

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje Mreže: Saopštenje EQUINET-a, Brisel, 20. mart, 2019.godine Nediskriminacija i jednakost su kamen temeljac evropskih demokratija. Izborne kampanje su ključni testovi za posvećenost ovim vrijednostima, tako da je zabrinjavajuće vidjeti da su mnoge od njih sve više ugrožene diskriminišućim jezikom i govorom mržnje širom Evrope. To nanosi štetu običnim ljudima, utičući na njihovo dostojanstvo i poštovanje u najmanju ruku, ako nisu otuđeni ili čak fizički napadnuti. Jasno je da diskriminišući jezik i govor mržnje takođe mogu narušiti koheziju društva i dovesti do spirale netrpeljivosti i nesigurnosti.

 
 
Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera, ne smiju biti tolerisani jer narušavaju vrijednosti multinacionalni sklada i suživota. Pozdravljamo efikasnu reakciju policije i nastavićemo da pratimo dalje postupanje organa nadležnih za sprovođenje zakona. Pozivamo građane da u svojoj sredini odbace i oštro osude nasilje zasnovano na mržnji zbog bilo čije nacionalne ili etničke pripadnosti i time pokažemo demokartski kapacitet i zrelost za uvažavanje različitosti.

 
 
Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom    Diskriminacija 

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim sindromom ( 21. mart), s ciljem promocije njihovih prava na jednakost i uključenost u zajednicu. Ljudi širom svijeta nosiće šarene ili rasparene čarape, koje predstavljaju simbol ovog Dana, a akciju u Crnoj Gori promoviše NVO Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG). Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran jer je u osnovi bolesti prisutnost tri (3) umjesto dva (2) hromozoma, na 21. hromozomskom paru.

 
 
Obilazak Odjeljenja za psihijatriju bjelopoljske bolnice    NPM 

Savjetnici Zaštitnika iz sektora Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak sa članom Radnog tijela NPM-a dr Aleksandrom Tomčukom obišli su Odjeljenje za psihijatriju Opšte bolnice u Bijelom Polju. Obilazak je bio predviđen planom obilazaka za 2019. godinu. Cilj monitoringa bila je analiza zatečenog stanja na psihijatrijskom odjeljenju i prevencija torture. Tokom obilaska razgovarano je sa načelnikom odjeljenja dr Aleksandrom Zlajićem, pacijentima i zaposlenima. Sagledani su materijalni uslovi a izvršen je uvid i u dokumentaciju. Na kraju obilaska razgovarano je sa direktoricom Opšte bolnice dr Biserkom Bulatović i pomoćnikom direktora Duškom Vojinovićem i tom prilikom su predstavljeni prvi utisci. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

 
 
Sa više senzibiliteta izvještavati o slučaju zlostavljanja učenice    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore prati postupanje nadležnih državnih organa povodom slučaja zlostavljanja učenice u jednoj crnogorskoj opštini na sjeveru države, koji je uznemirio crnogorsku javnost. Ovom prilikom apelujemo na novinare da sa posebnim senzibilitetom izvještavaju o ovom događaju, imajući u vidu osjetljivost teme i činjenicu da se zbog relativno malih društvenih sredina, dodatno mora voditi računa u cilju zaštite privatnosti i dostojanstva žrtve. U konkretnom slučaju, objavljivanjem imena škole i razreda već se stvorilo dovoljno prostora da se naruši sfera privatnosti.

 
 
Objediniti društvene, ekonomske i političe resurse u cilju dostizanja rodne ravnopravnosti   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva sve društvene aktere na objedinjavanje društvenih, ekonomski i političkih resursa u cilju daljeg napretka u realizaciji mjera zakonodavne, administrativne i operativne prirode, kojima se doprinosi daljem jačanju i reafirmaciji rodne ravnopravnosti. To je, između ostalog, bila jedna od poruka zamjenika Zaštitnika Siniše Bjekovića tokom izlaganja na desetom zasijedanju „Ženskog parlamenta“, na Međunarodni dan žena 08.mart. Zasijedanje je bilo posvećeno razmatranju položaja žena na Zapadnom Balkanu u kontekstu usvajanja Rezolucije o pravima žena na Zapadnom Balkanu (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makednija, Albanija i Kosovo) na sjednici Odbora za prava žena i jednakost polova (FEMM) Evropskog parlamenta. Prema njegovim riječima, donošenje Rezolucije o pravima žena Zapadnog Balkana jasan je signal koji upućuje na dvije izuzetno važne poruke tog dokumenta.

 
 
Zaštitnik osudio napade na zdravstvene radnike   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore snažno osuđuje napade na zdravstvene radnike u Crnoj Gori i poziva nadležne da preduzmu sve mjere kako bi se oštrije sankcionisali počinioci i time uspješnije prevenirali slični događaji. Napadi na pripadnike jedne od najodgovorijih i najzahtjevnijih profesija u svakom društvu i vremenu, krajnje su neprihvatljivi i izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog sve češćih situacija u kojima se ugrožavaju fizički i psihički integritet ljekara i ostalog medicinksog osoblja na radnom mjestu. Iako su strukovna udruženja ljekara i mediji ovaj problem značajno aktuelizovali u javnosti u prethodnom periodu i poslednji napad na medicinsku sestru u Podgorici pokazao je koliko su ozbiljne i opasne ovakve pojave i opravdana bojazan da još nemamo adekvatan odgovor na ovu vrstu nasilja.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana žena    Diskriminacija 

Žene u crnogorskom društvu još uvijek se suočavaju sa izazovima nejednakosti, zato dostizanje ravnopravnosti u svim sferama društvenog i političkog života mora ostati u vrhu prioriteta države. Čestitajući 8.mart, Međunarodni dan žena, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da unapređenje prava i položaja žena podrazumijeva dostizanje stvarne ekonomske, političke i socijalne ravnopravnost sa muškarcima, razbijanje stereotipnog ponašanja i rodnih predrasuda. Pažnja koja se danas izraženije poklanja ženama, ne može i ne smije prikriti činjenice o evidentnim problemima i izazvima koji su i dalje u značajnoj mjeri prisutni u svakodnevici.