Zaštitnik govorio na kongresu „Starenje i ljudska prava“   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na desetom Međunarodnom gerontološkom kongresu, „Starenje i ljudska prava“, koji je u organizaciji Gerontološkog društva Srbije održan u Beogradu 18. i 19. maja. Sa ovog međunarodnog skupa poručeno je da se starije osobe nalaze u osetljivoj grupi stanovništva, koje se svakodnevno susreću sa brojnim problemima, počev od onih vezaih za usluge njege u sopstvenom domu, kvaliteta zdravstvenih usluga, nedostatka pomoći pri kretanju i pomoći u kući, do onih koje se tiču nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a koje su manje vidljive. Zaštitnik Baković govorio je na panelu koji je razmatrao ulogu nezavisnih institucija u zaštiti ljudskih prava u regionu. On je prenio iskustva iz prakse i postupanja u ovoj oblasti, kao i preporuke.

 
 
Konferencija "Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu"    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i savjetnica Duška Šljivančani bile su učesnice konferencije "Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu", koja je 16. i 17. maja održana u Budvi. Konferenciju je organizovalo Odjeljenje za obrazovanje Savjeta Evrope u okviru projekta "Podsticanje demokratske kulture u školi" koji zajedno finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope kroz programski okvir "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku". Na konferenciji se govorilo o savremenim izazovima koje nameće rastuća kontroverznost nastavnog sadržaja, povećane migracije, sve veće raznolikosti i sve veća podrška nasilnom ekstremizmu, kao i načinima rešavanja ovih problema kroz obrazovni sistem. Predstavnice Institucije ukazale su na praksu postupanja u ovoj oblasti, zapažanja i preporuke.

 
 
Veče druženja sa mladim liderima u Crnoj Gori    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, savjetnica Duška Šljivančanin i djeca Zlatni savjetnici Ombudsmana prisustvovali su predstavljanju UNICEF-ove inicijative Laboratorija inovacija za mlade i njenih programa „UPSHIFT“ „Hakaton“ i „U-Report“. Predstavnici Institucije Ombudsmana bili su učesnici skupa povodom posjete direktorice UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Afshan Khan, u okviru koje je organizovano veče druženja sa mladim liderima u Crnoj Gori. Događaj je okupio adolescente i adolescentkinje iz Crne Gore koji su podijelili svoje priče o osnaživanju i društvenim promjenama.

 
 
Okrugli sto o slučajevima ranih dječjih brakova   

Savjetnice Zaštitnika Dina Knežević, Biljana Stanković i Jovana Jocović bile su učesnice okruglog stola na temu prezentacija studija slučaja ranih dječjih brakova, koji je organizovao Crnogorski ženski lobi. Ovaj događaj organizovan je u okviru Regionalnog programa “Primjena zakona,mijenjanje stavova”, kroz projekat „Bolji put za žene žrtve trgovine ljudima”. Cilj projekta je da potencijalne žrtve porodičnog nasilja, dječjih ugovorenih brakova, prosjačenja, radne i seksualne eksploatacije budu bolje informisane o načinima prevencije i zaštite .Takođe kroz projekat se prestavnici/e institucija sistema i nevladine organizacije upoznaju sa procedurama i servisnim podrškama u Crnoj Gori u slučajevima nasilja i trgovine ljudskim bićima posebno kada su u pitanju žene i djeca.

 
 
Filmski festival povodom Dana borbe protiv homofobije    Diskriminacija 

U susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, Kvir Montenegro i Gej lezbejski info centar iz Beograda po četvrti put u Crnoj Gori organizovali su Filmski festival "Merlinka" pod pokroviteljstvom Kraljevine Holandije i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Otvaranju festivala i projekciji filma "Tom od Finske" prisustvovala je savjetnica Zaštitnika Dina Knežević. I na ovaj način institucija je podržala aktivnosti LGBTIQ zajednice na unapređenju vidljivosti i ukupnog položaja u društvu, što čini u kontinuitetu. Povodom 17. maja- Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, podsjećamo i na ocjene iz izvještaja Zaštitnika – da se osobe drugačijeg rodnog identiteta i seksualne orijentacije i dalje suočavaju sa diskriminacijom u ostvarivanju prava, stereotipnim stavovima, nedovoljnim prihvatanjem od strane šire javnosti, ali i sa slučajevima nasilja i napada na organizacije i pojedince koji štite i promovišu prava ove kategorije stanovništva.

 
 
OSCE konferencija o medijima u Strugi   

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milana Bojović, učesnici su pete godišnje konferencije o medijima u Jugoistočnoj Evropi. Dvodnevni skup (10-11. maj) u Strugi (Makedonija) organizovala je kancelarija predstavnika OSCE za slobodu medija u saradnji sa OSCE predstavništvima u regionu. Sa konferencije je poručeno da je sloboda medija suštinsko ljudsko pravo i ključna karakteristika demokratije, ali i da se suočavamo sa prijetnjama ne samo u jugoistočnoj Evropi, već i u cijelom regionu OEBS-a i svijetu. Posebna pažnja na konfereniji posvećena je sigurnosti novinara, a saopšteno je da je bezbjednost apsolutni preduslov za slobodne medije. To,kako je ocijenjeno, ujedno ostaje jedan od najozbiljnijih problema.

 
 
Najoštrija osuda napada na novinarku Vijesti   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, najoštrije osuđuje napad i ranjavanje novinarke ND Vijesti, Olivere Lakić i očekuje efikasnu reakciju nadležnih organa u otkrivanju i procesuiranju izvršioca/laca. Pokušaji zastrašivanja i fizički nasrtaji na novinare težak su oblik podrivanja temeljnih vrijednosti jednog društva i negacija ljudskih prava i sloboda u njemu. Kao što smo više puta ukazivali, nerasvijetljeni stari slučajevi ubistva i napada na novinare opterećuju napredak Crne Gore u ovoj oblasti, zbog čega je dodatno važno da se ovaj slučaj istraži do kraja i time pošalje poruka da nijedan oblik napada i pritiska na novinare neće biti tolerisan. Slobodni novinari temelj su slobodnog društva i oduvijek su bili od suštinskog značaja za njegov razvoj i napredak. Zbog toga očekujem da ova pitanja ostanu u fokusu pažnje nadležnih koji treba da insistiraju na sprovođenju svih mjera i radnji kojima se garantuju medijske slobode.

 
 
Predstavljen godišnji Izvještaj NPM-a    NPM 

Ukupni životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju još uvijek nisu zadovoljavajućih,ocijenjeno je u godišnjem Izvještaju nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u kom se kao razlozi takvog stanja navode nedostatak medicinskog osoblja, loši materijalni uslovi i preveliki broj takozvanih socijalnih pacijenata. Izvještaj koji je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sadrži podatke o redovnim obilascima centara bezbjednosti (CB) Berane i Bijelo Polje, odjeljenja bezbjednosti (OB) Ulcinj i Danilovgrad kao i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bijelo Polje. Takođe, dati su i nalazi o obilascima Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice Nikšić. Izvještaj sadrži i informacije o zatečenim uslovima tokom kontrolnih obilazaka CB Nikšić, OB Plužine i Rožaje, Zavoda za izvršenje krivinih sankcija-Zatvor za žene, Centra Ljubović, Zavoda Komanski most, Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, Prihvatilišta za strance i Centra za tražioce azila.

 
 
Terenski obilasci sektora za prava djeteta    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, sa saradnicima je posjetila Centar za tražioce azila, Prihvatilište za strance i Društveni centar. Sa predstavnicima prihvatilišta za strance razgovarano je o uslovima u kojima borave korisnici, s akcentom na dječjem smejštaju, ishrani, obezbjeđivanju prevoda, a razmatrana je i saradnja sa zdravstvenim ustanovama, MUP-om i ostalim detaljima u vezi sa organizacijom prihvata. Prema podacima Centra, azil pretežno traže stanovnici Sirije, Libana, Iraka, Irana, Turske, Grčke, Albanije, a najviše se u toj ustanovi provede do godinu dana.

 
 
Predstavljen Izvještaj o radu za 2017.godinu   

Generalno posmatrano u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda ostvaren je određeni napredak, koji je izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija, navodi se u izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Zaštitnik Šućko Baković sa zamjenicima Snežanom Mijušković, Zdenkom Perović, Petrom Ivezićem i Sinišom Bjekovićem, predstavio je Izvještaj na konferenciji za medije. On je govorio o ključnim nalazima u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave, prava djece, mladih i socijalnog staranja, prevenciji i zaštiti od torture, prava na suđenje u razumnom roku, kao i zaštiti od diskriminacije, manjinskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Zaštitnik je naveo da su u pojedinim oblastima i dalje su prisutne slabosti i problemi, naročito u implementaciji zakona i međunarodnih standarda.