Srednjoškolci iz Nikšića u posjeti Zaštitniku    Dječja prava 

Učenici srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića, koji su osvojili prva tri mjesta u potrazi za pravima mladih i njihovi profesori posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sa niima su o mandatu institucije i pravima mladih razgovarali Zaštitnik Šućko Baković i zamjenica Snežana Mijušković. Zaštitnik je srednjoškolcima približio ulogu Ombudsmana u pravnom sistemu Crne Gore, njegove nadležnosti, mogućnosti djelovanja i načine postupanja i ostale aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava.

 
 
Okrugli sto o položaju braniteljki/laca ljudskih prava    Diskriminacija 

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su učesnici okruglog stola o stanju u vezi sa braniteljkama i braniocima ljudskih prava, koji je organizovao ODIHR. Misija ODIHR boravi u Crnoj Gori u sklopu prvog ciklusa procjene u vezi sa braniteljkama/ocima ljudskih prava, s ciljem da pruži podršku akterima u državnim i vandržavnim strukturama Crne Gore u jačanju stanja u ovoj oblasti. Na okruglom stolu razgovarano je o jačnju svijesti o odgovornosti država da zaštite raniteljke/oce ljudskih prava i predložene preporuke za rješavanje uoćenih nedostataka i izazova. Učesnici skupa bili su predstavnici više državnih organa i institucija, Ombudsmana, civilnog sektora i OEBS-a i ODIHR-a.

 
 
Sastanak sa delegacijom ODIHR-a   

Delegacija ODIHR-a /Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a/, na čelu sa šefom odsjeka za ljudska prava, gospodinom Omer Fišerom, posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sa njima je o položaju branilaca ljudskih prava u Crnoj Gori razgovarao zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, sa saradnicama. Sastanak je dio planiranih posjeta nekim od država članica OEBS-a tokom kojih se obavljaju sastanci sa predstavnicima državnih organa i institucija, NVO sektora, medija i ombudsmana, nakon čega će biti objavljen izvještaj o dobrim praksama kao i izazovima u zaštiti branilaca ljudskih prava.

 
 
Obavljena posjeta pritvorenici    NPM 

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao Nacionalnog mehanizma za prevnciju torture, 23.08.2018.godine posjetili su pritvorenicu Saru Vidak i sa njom razgovarali u prostorijama Istražnog zatvora u Spužu. Posjeta je izvršena po zamolnici Zaštitnik građana Republike Srbije, Zorana Pašalića. Gospođa Vidak, između ostalog, je navela da je zadovoljna tretmanom i uslovima u zatvoru i da nema primjedbi po tom osnovu. Ona je predstavnicima institucije Zaštitnika kazala da nesnovanim smatra osnov lišenja slobode, da se osjeća nedužno kao i da želi što prije da izađe iz pritvora. Čitavu situciju, kako je kazala, smatra velikim nesporazumom, navodeći da nikada ranije nije imala problema sa sudskim organima.

 
 
Savjetnica Zaštitnika prisustvovala povratku grupe CG državljana    NPM 

Savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Mirjana Radović, učestovala je u drugoj operaciji povratka crnogorskih državljana koji nezakonito borave u EU, odnosno SR Njemačkoj, koja je obavljena u noći između 20. i 21. avgusta. Ovom prilikom vraćena su 33 državljana u pratnji 26 službenika Granične policije i medicinskog tima. Prisustvo savjetnice Zaštitnika je u skladu sa EU standardom da u navedenim operacijama učestvuje i predstavnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, sa ciljem zaštite ljudskih prava lica koja se vraćaju, kao i nadležnosti Zaštitnika kao NPM-a. Operacija povratka je obavljena u organizaciji FRONTEX-a (Evropske granične i obalske agencije).

 
 
Završeni "Dani Zaštitnika" u tri opštine   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je sa zamjenicima i savjetnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku 25. i 26. jula, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tokom razgovora sa predstavnicima Institucije građani su podnosili pritužbe, dobili pravne savjete i druge informacije u vezi sa problemima u ostvarivanju svojih prava i sloboda. Tokom održavanja „Dana Zaštitnika“ održani su sastanci sa predsjendikom Skupštine opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem i predsjednikom opštine Žabljak – Veselinom Vukićevićem. Oni su predstavili aktivnosti i planove opština, sa akcentom na sistemima socijalne i dječje zaštite, planovima razvoja lokalne samouprave i turističkim potencijalima. Ukazali su na aktuelne probleme sa kojima se suočavaju, prvenstveno na zapošljavanje, iseljavanje stanovništva, infrastrukturne probleme u seoskim sredinama, starenje populacije i sl.

 
 
Zamjenica Perović u ekspertskoj misiji SPT-a    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, boravila je u ekspertskoj misiji Poljskoj kao članica Potkomiteta Ujedinjenih nacija za sprečavanje mučenja i drugih svirepih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni /SPT/ (09-19.jul). Zamjenica Perović bila je članica šestočlane ekspertske delegacije koja je posjetila više mjesta lišavanja slobode, uključujući zatvore, pritvorske i policijske centre, kao i specijalizovane ustanove za maloljetnike i pacijente sa mentalnim zdravljem. Takođe su razgovarali sa vladinim zvaničnicima, pravosudnim organima, povjerenikom za ljudska prava i predstavnicima civilnog društva. Eksperti UN-a prisustvovali su i jednoj od posjeta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Varšavi.

 
 
Dani Zaštitnika“ u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Posjete će biti organizovane 25. i 26. jula. Tokom boravka u ovim opštinama predstavnici instituciije razgovaraće sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

 
 
Savjetnica Radović posmatrač readmisije    NPM 

Savjetnica u instituciji Zaštitnika, Mirjana Radović učestvovala je, u svojstvu posmatrača, u misiji readmisije albanskih državljana u periodu od 17. do 19. jula 2018. Readmisija je dobrovoljan ili prisilan povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u njihove zemlje porijekla. Readmisija je obavljena na relaciji Lil (Francuska) – Tirana (Albanija). Učešće savjetnice Radović predstavlja praktični nastavak prvog regionalnog treninga za monitore prisilnih povrataka koji je održan u Beogradu od 9. do 12. aprila ove godine, sa akcentom na praktičnu ulogu monitora u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda lica prilikom ovakvih operacija. Organizator operacije je bila Agencija za evropsku i obalnu stražu (FRONTEX).

 
 
U Beranama i Rožajama o položaju romske i egipćanske zajednice   

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković i Siniša Bjeković sa saradnicima su posjetili Berane i Rožaje, kako bi sa nadležnima razgovarali o položaju romske i egipćanske zajednice. U Beranama su održani posebni sastanci sa predsjednikom Opštine Dragoslavnom Šćekićem i njegovim saradnicama kao i sa predstavnicima romske zajednice. Gospodin Šćekić je predstavio aktivnosti i planove Opštine u vezi sa unaprjeđenjem položaja ove populacije. Teme razgovora, između ostalog bili su komunalni problemi u naseljima Talum i Riversajd, upis u osnovne i srednje škole, maloljetnički ugovoreni brakovi kao i mjere kojima se može unaprijediti integracija romskog i egipćanskog naroda. On je ukazao da je Opština finansirala snimanje filma ,,Neprimijećen“, obilježila Međunarodni dan Roma, promoviše uključivanje u sportske aktivnpst i sl. Takođe je razgovarano i o Memorandumu o saradnji u okviru programa Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou (ROMACTED),koji su potpisali predstavnici Vlade, osam crnogorskih opština, (među kojima je Berane) i Savjeta Evrope.