Završeni "Dani Zaštitnika" u tri opštine

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je sa zamjenicima i savjetnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku 25. i 26. jula, u   ...  

 NPM 

Zamjenica Perović u ekspertskoj misiji SPT-a

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, boravila je u ekspertskoj misiji Poljskoj kao članica Potkomiteta Ujedinjenih nacija za sprečavanje   ...  

Dani Zaštitnika“ u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku, u okviru održavanja „Dana   ...