Izvještaji Nacionalnog mehanizma
za prevencijutorture NPM-a

 
 
 

U Beranama i Rožajama o položaju romske i egipćanske zajednice

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković i Siniša Bjeković sa saradnicima su posjetili Berane i Rožaje, kako bi sa nadležnima   ...  

Posjeta ustanovi "Kakaricka gora"

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima Snežanom Mijušković i Sinišom Bjekovićem posjetio je ustanovu za smještaj,   ...  

 Diskriminacija 

Savjetnice na okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori"

Glavna Savjetnica Zaštitnika Marina Perišić i Samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestovale su na Okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“   ...