Izvještaji Nacionalnog mehanizma
za prevencijutorture NPM-a

 
 
 
 Javna uprava 

Zamjenik Ivezić na konferenciji o pravima prisilno raseljenih osoba

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Petar Ivezić, učesnik je konferencije o ekonomskim i socijalnim pravima prisilno raseljenih osoba tokom sukoba u bivšoj   ...  

Saopštenje povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da je zabrana mučenja apsolutna,   ...  

 Diskriminacija 

Programi SE uticali na jačanje kapaciteta institucije Zaštitnika

Prilikom zasijedanja sva tri nadzorna mehanizma u tekućoj sedmici (Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu manjina i Komiteta   ...