Diskriminacija 

Istraživanje CEDEM-a: U oblasti antidiskriminacije najveći doprinos Ombudsmana

Građani Crne Gore smatraju da u borbi protiv diskriminacije, najveći doprinos od državnih institucija, daje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman), pokazalo   ...  

 NPM 

Konferencija o tretmanu osoba sa mentanim smetnjama u detenciji

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učesnik je konferencije o tretmanu osoba sa mentanim smetnjama u detenciji, koja se održava u Beogradu. Dvodnevna   ...  

 NPM 

Izvještaj Zaštitnika: Službenicima ZIKS-a obezbijediti bolje uslove za rad

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstavio je danas Izvještaj o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje   ...