Mišljenja sa preporukom

 
Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Klinički centar

Diskriminacija u ostvarivanju prava na uvećanje zarade

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo odbrane

Pravo na rad i iz radnog odnosa

 Javna uprava    2018

Predsjednik Opštine Ulcinj

Pravo na mirno uživanje imovine

 Javna uprava    2018

Uprava za nekretnine

Pravo na pravedno, efikasno i brzo odlučivanje

 Javna uprava    2018

Uprava za nekretnine - Područna jedinica Podgorica

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku

 Javna uprava    2018

Predsjednik Opštine Kotor i Komisija za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika, Ko

Pravo na donošenje odluke  razumnom roku

 Javna uprava    2018

Centar za socijalni rad Pg i Uprava poliicje

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

 Dječja prava    2018

Miistarstvo prosvjete i OŠ "Mileva Lajović Nikšić"

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Poreska uprava -PJ PG

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2018

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Pošta Crne Gore

Pravo na tajnost pisma

 Javna uprava    2018

Poreska uprava CG

Diskriminacija po osnovu pretpostavljene političke pripadnosti

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Rožaje

Pravo na kontakt sa roditeljom

 Dječja prava    2018

OŠ "Njegoš" Kotor

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad za Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Prava iz oblasti socijalne zaštite 

 Dječja prava    2018

Osnovni sud Bar, Osnovno državno tužilaštvo Bar

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

D.O.O. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2018

Specijalno državno tužilaštvo

Pravo na odgovor

 NPM    2017

Odnovni sud Podgorica

Suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

 
 

Zaštitnik govorio na kongresu „Starenje i ljudska prava“

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na desetom Međunarodnom gerontološkom kongresu, „Starenje i ljudska prava“,   ...  

 Dječja prava 

Konferencija "Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu"

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i savjetnica Duška Šljivančani bile su učesnice konferencije "Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu",   ...  

 Dječja prava 

Veče druženja sa mladim liderima u Crnoj Gori

Zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, savjetnica Duška Šljivančanin i djeca Zlatni savjetnici Ombudsmana prisustvovali su predstavljanju UNICEF-ove inicijative   ...