Mišljenja sa preporukom

 
Dom za stare "Bijelo Polje", Centar za socijalni rad PJ Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na  fizički i psihički integritet i pravo na socijalnu zaštitu

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na mirno uživanje imovine i pravo na odgovor od organa javne vlasti

 NPM    2016

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić

Pravo na pravično suđenje 

 NPM    2016

Sekretarijat za komunalnu djelatnost i ekologiju - Opština Herceg Novi

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku  

 Javna uprava    2016

Služba zaštite Glavnog grada

Prava iz radnog odnosa

 Javna uprava    2016

Komisija za stambene potrebe preduzeća D.O.O. Čistoća Glavni grad

Pravo na zaštitu prava i pravnih interesa stranaka u postupku

 Javna uprava    2016

Ministarstvo odbrane

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku 

 Javna uprava    2016

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije Opštine Plav

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku.

 Javna uprava    2016

Komunalna policija Opštine Nikšić

Pravo za zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja - u postupcima pred organima javne vlasti

 Diskriminacija    2016

OŠ "Mahmut Lekić" i Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Podgorica

Nasilje u porodici

 Diskriminacija    2016

 
 

Godišnjica zločina u Štrpcima opomena da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena

Predstavnici institucije Zaštitnika su kod Spomenika civilnim žrtvama ratova 90-tih u Podgorici prisustvovali komemoraciji povodom obilježavanja 24 godine od zločina u Štrpcima,   ...  

Zaštitnik: Nasilje nad djecom se ne može opravdati

Na osnovu rada sa djecom i njihovog obraćanja Instituciji evidentno je da je problem nasilja nad djecom prisutan u crnogorskom društvu, a posebno u porodici, školama kao i vršnjačko   ...  

Reagovanje povodom navoda da je Zaštitnik tražio ukidanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Povodom teksta koji je danas objavljen u ND Vijesti pod naslovom “Majke spremaju novi protest” (Društvo, 11. strana), a u okviru kog je odjeljak (boks) sa naslovom “Ombudsman   ...