Mišljenja sa preporukom

 
Centar za socijalni rad u Baru

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Baru

Zabrana diskriminacije - porodični odnosi

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Nikšiću

Zabrana diskriminacije - porodični odnosi

 Diskriminacija    2017

Organi i direktor Elektrotehničke škole "Vaso Aligrudić"

Prava iz rada i po osnovu rada

 Diskriminacija    2017

Sud za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Baru

Pravo na suđenje u razumnom roku u predmetima rodno zasnovanog nasilja

 Diskriminacija    2017

Sud za prekršaje u Podgorici - Odjeljenje u Nikšiću

Pravo na suđenje u razumnom roku u predmetu rodno zasnovanog nasilja

 Diskriminacija    2017

Osnovna škola „Njegoš“ Kotor

Pravo djece na participaciju

 Dječja prava    2017

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva

Pravo djeteta na kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi

 Dječja prava    2017

Ministarstvo finansija

Diskriminacija iz oblasti rada - povreda prava na jednaku zaradu, odnosno naknadu za rad jednake vrijednosti (po osnovu pripadnosti određenom organu državne uprave)

 Diskriminacija    2017

Uprava za nekretnine - Područna jedinica Žabljak

Pravo na blagovremeno odlučivanje pred organima javne vlasti

 Javna uprava    2017

Uprava za inspekcijske poslove- Odsjek za ekološku inspekciju

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

CB Podgorica i Centar za socijalni rad Podgorica

Porodično nasilje

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crnogorsk komercijalna banka A.D. i Podgorička banka A.D.

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja

 Diskriminacija    2016

Dekanica Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje

Prava mladih- Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Dom za stare "Bijelo Polje", Centar za socijalni rad PJ Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na  fizički i psihički integritet i pravo na socijalnu zaštitu

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

 
 
 Javna uprava 

Zamjenik Ivezić na konferenciji o pravima prisilno raseljenih osoba

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Petar Ivezić, učesnik je konferencije o ekonomskim i socijalnim pravima prisilno raseljenih osoba tokom sukoba u bivšoj   ...  

Saopštenje povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da je zabrana mučenja apsolutna,   ...  

 Diskriminacija 

Programi SE uticali na jačanje kapaciteta institucije Zaštitnika

Prilikom zasijedanja sva tri nadzorna mehanizma u tekućoj sedmici (Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu manjina i Komiteta   ...