Mišljenja sa preporukom

 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Opština Nikšić

Pravo na bezbjednost

 Dječja prava    2018

Javna predškolska ustanova "Ljubica Popović":

Pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje

 Dječja prava    2018

Uprava policije

Pravo na  slobodu ličnosti

 NPM    2018

Opština Budva - Sekretarijat za komunalno - stambene poslove

 Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku 

 Javna uprava    2018

DOO "Čistoća"

Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti

 Diskriminacija    2018

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2018

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

Pravo na djelotvornu istragu i suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

FON PIO

Pravo na ekonomičnosti i efikasnosti upravnog postupka

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo prosvjete

Pravo djeteta na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2018

Uprava za nekretnine - PJ PG

Pravo na mirno uživanje imovine

 Javna uprava    2018

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Pravo na odgovor u razumnom roku 

 Dječja prava    2018

Glavni grad Podgorica

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje 

 Javna uprava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2018

OŠ "Orjenski bataljon", Ministarstvo prosvjete, Centar za socijalni rad, Dom Mladost

Pravo na obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

 Dječja prava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje (prevoz učenika)

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad Podgorica

Pravo iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2018

 
 
 Dječja prava 

Potraga za ljudskim pravima za srednjoškolce

U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda,   ...  

 Diskriminacija 

Godišnji sastanka EQUINET-a

Zamjenik Zaštitnika za oblast anti-diskriminacije, Siniša Bjeković, učestvovao je na godišnjem sastanku Evropske mreže tijela za jednakost /EQUINET/, koji je održan   ...  

 NPM 

Zaštitnik i zamjenica sa predstavnicima državnih institucija Ukrajine

U ostvarivanju prava raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori u nekim oblastima zabilježen je ozbiljan napredak, dok još nisu dostignuti socijalni standardi predviđeni strategijama   ...