Mišljenja sa preporukom

 
Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Prava lica kojima je ograničeno kretanje

 NPM    2017

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava za inspekcijske poslove

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2017

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Osnovni sud u Baru

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Ministarstvo prosvjete. Ministarstvo poljoprivrede, Opština Nikšić

Prevoz učenika

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Bar i Nikšić

Prava djece u konfliktnim razvodima

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad BP i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Prava djece u konfliktnim razvodima

 Dječja prava    2017

JP komunalne djelatnosti Ulcinj

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2017

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Pravo na efikasno odlučivanje

 Javna uprava    2017

Predsjednik Opštine, Skupština Opštine, Sekretarijat za planiranje, Komunalno Rožaje

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Uprava za nekretnine - PJ Berane

Pravo na imovinu

 Javna uprava    2017

Skupština Glavnog grada Podgorica

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2017

OŠ XX i Ministarstvo prosvjete

Pravo djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama-inkluzivno obrazovanje

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Porodično pravna zastita

 Dječja prava    2017

Uprava policije-CB Podgorica

Druga prava lica lišenih slobode 

 NPM    2017

Uprava za nekretnine

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje pred organima vlasti u razumnom roku

 Javna uprava    2017

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije opštine Plav

Pravo na uživanje imovine

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Opština Bijelo Polje

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

 
 

Najava: "Dani Zaštitnika" u Ulcinju

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Ulcinju 18. decembra, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom   ...  

 NPM 

NPM CG 2018. godine predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore predsjedavaće Mrežom NPM Jugoistočne Evrope u narednoj godini. To je odlučeno aklamacijom članova Mreže,   ...  

 Dječja prava 

Završene promotivne aktivnosti za III Opcioni protokol

Održanim okruglim stolovima i radionicama u školama u Pljevljima i Kotoru institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore završila je promotivni ciklus III Opcionog protokola   ...