×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Komunalna policija Nikšić

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2018

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

Pravo na odgovor

 Pravosude    2018

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

Pravo na odgovor

 Pravosude    2018

Advokatska komora Crne Gore

Pravo na odgovor

 Pravosude    2018

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 Pravosude    2018

Osnovni sud Herceg Novi

Pravo na suđenje u razumnom roku

 Pravosude    2018

Željeznička infrastruktura Crne Gore

Pravo na ravnopravnu upotrebu pisma

 Diskriminacija    2018

Srednja mješovita škola "17. septembar" i Ministarstvo prosvjete

Diskriminacija po osnovu invaliditeta

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo ekonomije

Diskriminacija po osnovu invaliditeta

 Diskriminacija    2018

Uprava za nekretnine KO i Ministarstvo finasija

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje 

 Javna uprava    2018

Osnovni sud Bar, Centar za socijalni rad Bar

Pravo na pravicno sudjenje kao i na pravo na dom i porodicu

 Dječja prava    2018

D.O.O. "Komunalne djelatnosti" Šavnik

Pravo na pravni lijek

 Javna uprava    2018

Dom zdravlja Podgorica

Uznemiravanje i pravo na privatnost

 Diskriminacija    2018

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad i Multidisciplinarni tim UL

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Rožaje

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Pg i Multidisciplinarni tim

Rodno zasnovano nasilje 

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Pg i Multidisciplinarni tim

Rodno zasnovano nasilje 

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Pg i Multidisciplinarni tim

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

Uprava policije

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

 
 
 NPM 

Obilazak Zatvora za kratke kazne Podgorica

Savjetnici Zaštitnika (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak sa članovima Radnog tijela NPM-a dr Nemanjom Radojevićem i prof. dr Vesnom Ratković realizovali su dvodnevni   ...  

 Diskriminacija 

Zaštitnik i zamjenik na regionalnoj konferenciji u Sarajevu

Diskriminacija pretežno pogađa marginalizovane društvene grupe, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, navodeći da praksa   ...  

 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...