Mišljenja sa preporukom

 
Uprava za nekretnine - Područna jedinica Žabljak

Pravo na blagovremeno odlučivanje pred organima javne vlasti

 Javna uprava    2017

Uprava za inspekcijske poslove- Odsjek za ekološku inspekciju

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

CB Podgorica i Centar za socijalni rad Podgorica

Porodično nasilje

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crnogorsk komercijalna banka A.D. i Podgorička banka A.D.

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja

 Diskriminacija    2016

Dekanica Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje

Prava mladih- Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Dom za stare "Bijelo Polje", Centar za socijalni rad PJ Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na  fizički i psihički integritet i pravo na socijalnu zaštitu

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Uprava policije

Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

 NPM    2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

Pravo na mirno uživanje imovine i pravo na odgovor od organa javne vlasti

 NPM    2016

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić

Pravo na pravično suđenje 

 NPM    2016

Sekretarijat za komunalnu djelatnost i ekologiju - Opština Herceg Novi

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku  

 Javna uprava    2016

Služba zaštite Glavnog grada

Prava iz radnog odnosa

 Javna uprava    2016

Komisija za stambene potrebe preduzeća D.O.O. Čistoća Glavni grad

Pravo na zaštitu prava i pravnih interesa stranaka u postupku

 Javna uprava    2016

Ministarstvo odbrane

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku 

 Javna uprava    2016

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije Opštine Plav

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku.

 Javna uprava    2016

 
 

Obilježene 52 godine postojanja JU Centar Ljubović

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa zamjenicama Zdenkom Perović i Snežanom Mijušković prisustvovao je svečanosti povodom obilježavanja   ...  

Sastanak sa ekspertkinjama Savjeta Evrope

Međunarodna ekspertkinja Savjeta Evrope (SE) Jasna Omejec i predstavnica SE zadužena za realizaciju projekata u Crnoj Gori, Ivona Dragutinović, posjetile su danas instituciju Zaštitnika   ...  

Zaštitnik u Skupštini Crne Gore predstavio Izvještaj o radu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstavio je u Skupštini Crne Gore Izvještaj o radu Institucije za 2016. godinu, koji je parlament   ...