Mišljenja sa preporukom

 
Uprava za nekretnine PJ KL, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Ministarstvo finansija

Pravo na pravičnu naknadu za eksproprisane nepokretnosti

 Javna uprava    2017

Скупштина Црне Горе, Влада Црне Горе, Врховни суд Црне Горе

Забрана дискриминације по основу употребе писма

 Diskriminacija    2017

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

Zabrana diskriminacije po osnovu upotrebe pisma

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija u Vladi Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pola u ostvarivanju prava na jednaku naknadu za rad jednake vrijednosti

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na blagovremeno odlučivanje u upravnom postupku

 Javna uprava    2017

Skupštini opštine Kotor, Skupštini opštine Tivat, Skupštini opštine Budva i Skupštini opštine Herceg Novi

Pozitivne mjere za zaštitu od diskriminacije

 Diskriminacija    2017

Uprava policije i Više džavno tužilaštvo

Diskriminacija po osnovu rasne pripadnosti i govor mržnje putem interneta

 Diskriminacija    2017

Uprava policije i Vrhovno državno tužiloaštvo

Diskriminacija po osnovu rasne pripadnosti i govor mržnje putem interneta

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Podgorici

Pravo na pravično suđenje u razumnom roku

 Dječja prava    2017

Ministrastvo zdravlja i JU Dom zdravlja Podgorica

Pravo na zdravstvenu zaštitu

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Pravo na blagovremenu zaštitu u postupku lišenja poslovne sposobnosti

 Diskriminacija    2017

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminaciju po osnovu godina života

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje

 Javna uprava    2017

Centar za socijalni rad u Baru

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Baru

Zabrana diskriminacije - porodični odnosi

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Nikšiću

Zabrana diskriminacije - porodični odnosi

 Diskriminacija    2017

Organi i direktor Elektrotehničke škole "Vaso Aligrudić"

Prava iz rada i po osnovu rada

 Diskriminacija    2017

Sud za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Baru

Pravo na suđenje u razumnom roku u predmetima rodno zasnovanog nasilja

 Diskriminacija    2017

Sud za prekršaje u Podgorici - Odjeljenje u Nikšiću

Pravo na suđenje u razumnom roku u predmetu rodno zasnovanog nasilja

 Diskriminacija    2017

 
 

Snažiti saradnju između institucije Zaštitnika i Misije OEBS

Ombudsmanu pripada veoma važna uloga u svim demokratskim društvima, što Misija OEBS-a prepoznaje i posvećena je snaženju saradnje sa tom Institucijom, saopšteno je   ...  

Završeni “Dani Zaštitnika” u Beranama i Rožajama

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućku Bakoviću, građani Berana i Rožaja podnijeli su četrdesetak pritužbi, smatrajući da su im povrijeđena   ...  

“Dani Zaštitnika“ u Beranama i Rožajama

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Beranama 19. jula a u Rožajama 20. i 21. jula u okviru održavanja "Dana   ...