Druga mišljenja

 
Uprava policije

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Uprava policije

Pravo na zaštitu od nasilja

   2016

CB Bijelo Polje i Centar za socijalni rad Bijelo Polje

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

   2016

Poreska uprava - Područna jedinica Nikšić

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku

   2016

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Pravo na fizički i psihički integritet

   2016

Ukazivanje

Socijalni tretman i sloboda i sigurnost beskućnika

   2016

Mišljenje na postupanje Centra za socijalni rad Bijelo Polje

Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti

   2016

Mišljenje na postupanje Skupštine Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pripadnosti grupi

   2015

Mišljenje na postupanje Gradonačelnika Glavnog grada

Diskriminacija po osnovu jezika i pisma

   2015

Mišljenje na postupanje Srpske liste

Upozorenje-Diskriminacija po osnovu seksualne orjentacije

   2015

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Prava lica lišenih slobode

   2015

 
 

Godišnjica zločina u Štrpcima opomena da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena

Predstavnici institucije Zaštitnika su kod Spomenika civilnim žrtvama ratova 90-tih u Podgorici prisustvovali komemoraciji povodom obilježavanja 24 godine od zločina u Štrpcima,   ...  

Zaštitnik: Nasilje nad djecom se ne može opravdati

Na osnovu rada sa djecom i njihovog obraćanja Instituciji evidentno je da je problem nasilja nad djecom prisutan u crnogorskom društvu, a posebno u porodici, školama kao i vršnjačko   ...  

Reagovanje povodom navoda da je Zaštitnik tražio ukidanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Povodom teksta koji je danas objavljen u ND Vijesti pod naslovom “Majke spremaju novi protest” (Društvo, 11. strana), a u okviru kog je odjeljak (boks) sa naslovom “Ombudsman   ...