Druga mišljenja

 
Uprava policije

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Uprava policije

Pravo na zaštitu od nasilja

   2016

CB Bijelo Polje i Centar za socijalni rad Bijelo Polje

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

   2016

Poreska uprava - Područna jedinica Nikšić

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku

   2016

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Pravo na fizički i psihički integritet

   2016

Ukazivanje

Socijalni tretman i sloboda i sigurnost beskućnika

   2016

Mišljenje na postupanje Centra za socijalni rad Bijelo Polje

Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti

   2016

Mišljenje na postupanje Skupštine Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pripadnosti grupi

   2015

Mišljenje na postupanje Gradonačelnika Glavnog grada

Diskriminacija po osnovu jezika i pisma

   2015

Mišljenje na postupanje Srpske liste

Upozorenje-Diskriminacija po osnovu seksualne orjentacije

   2015

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Prava lica lišenih slobode

   2015

 
 

Obilježene 52 godine postojanja JU Centar Ljubović

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa zamjenicama Zdenkom Perović i Snežanom Mijušković prisustvovao je svečanosti povodom obilježavanja   ...  

Sastanak sa ekspertkinjama Savjeta Evrope

Međunarodna ekspertkinja Savjeta Evrope (SE) Jasna Omejec i predstavnica SE zadužena za realizaciju projekata u Crnoj Gori, Ivona Dragutinović, posjetile su danas instituciju Zaštitnika   ...  

Zaštitnik u Skupštini Crne Gore predstavio Izvještaj o radu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstavio je u Skupštini Crne Gore Izvještaj o radu Institucije za 2016. godinu, koji je parlament   ...