Druga mišljenja

 
Ukazivanje

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

   2017

Uprava policije

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Uprava policije

Pravo na zaštitu od nasilja

   2016

CB Bijelo Polje i Centar za socijalni rad Bijelo Polje

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

   2016

Poreska uprava - Područna jedinica Nikšić

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku

   2016

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Pravo na fizički i psihički integritet

   2016

Ukazivanje

Socijalni tretman i sloboda i sigurnost beskućnika

   2016

Mišljenje na postupanje Centra za socijalni rad Bijelo Polje

Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti

   2016

Mišljenje na postupanje Skupštine Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pripadnosti grupi

   2015

Mišljenje na postupanje Gradonačelnika Glavnog grada

Diskriminacija po osnovu jezika i pisma

   2015

Mišljenje na postupanje Srpske liste

Upozorenje-Diskriminacija po osnovu seksualne orjentacije

   2015

 
 
 Javna uprava 

Zamjenik Ivezić na konferenciji o pravima prisilno raseljenih osoba

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Petar Ivezić, učesnik je konferencije o ekonomskim i socijalnim pravima prisilno raseljenih osoba tokom sukoba u bivšoj   ...  

Saopštenje povodom 26. juna - Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da je zabrana mučenja apsolutna,   ...  

 Diskriminacija 

Programi SE uticali na jačanje kapaciteta institucije Zaštitnika

Prilikom zasijedanja sva tri nadzorna mehanizma u tekućoj sedmici (Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu manjina i Komiteta   ...