Diskriminacija 

Potrebno stvarati jedinstvene konvencijske standarde pred svim organima

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, učestvovao je na obuci za advokate o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom   ...  

 Diskriminacija 

Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije

Zaštitnik ljudskih prava sloboda Crne Gore poziva sve društvene aktere, građane/ke da u okviru svojih djelovanja i ponašanja svakog dana doprinose podizanju svijesti o jednakosti   ...  

Zaštitnik na skupu "Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici"

Deinsititucionalizacija osoba sa invaliditetom mora da bude praćena mjerama za povećanje njihovog kapaciteta za donošenje odluka, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne   ...