×
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
 

Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore:
Rođen je u Plavu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini. Položio pravosudni ispit.
Radnu karijeru započeo kao pripravnik u Službi za skupštinske poslove Opštine Plav. Od 1977. godine obavlja funkciju Opštinskog sudije za prekršaje u Plavu, da bi potom karijeru sudije za prekršaje nastavio na funkcijama rukovodioca-starješine Organa za prekršaje u Plavu i predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Plavu.
Godine 1987. imenovan je za Osnovnog javnog tužioca u Plavu, a zatim je tužilačku karijeru nastavio na funkciji zamjenika Višeg državnog tužioca u Podgorici.
Za zamjenika Specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala pri Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici postavljen je 2006. godine, koju je obavljao do 2009. godine.
U periodu od 29.jula 2008. godine do 09.novembra 2009. godine bio je član Tužilačkog savjeta.
U periodu od 20.marta 2006. godine do 20.marta 2008. godine bio je predsjednik Udruženja državnih tužilaca Crne Gore.
Tokom obavljanja funkcije učestvovao je u radu na zakonskim projektima i reformi crnogorskog pravosuđa. Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, naučnih skupova i bio angažovan kao domaći ekspert u oblasti krivičnog zakonodavstva Crne Gore.
Za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imenovan je 9. novembra 2009. godine, na predlog predsjednika Crne Gore, a stupio je na dužnost 23. decembra 2009. godine.
Reizabran je na tu funkciju na drugom redovnom zasijedanju Skupštine Crne Gore, 29.12.2015.godine, a na predlog predsjednika države. Istog dana je stupio na funkciju.

Govori ruski jezik.

Oženjen, otac troje djece.