Posjeta predstavnika Saveza slijepih Crne Gore

Instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore danas su  posjetili predstavnici Saveza slijepih Crne Gore.

Tokomg razgovora  razmijenjene su nformacije o trenutnom stanju prava ovih lica, postupcima za zaštitu od diskriminacije sprovedenim u vezi sa nedostacima u zakonodavstvu i praksi kod izvršavanja važećih zakona, te planovima za nastupajući period kada je u pitanju praćenje situacije u društvu i efektivna zaštita prava slabovidih osoba.

Osim toga, važan aspekt razgovora odnosio se na nelogičnosti izražene u tumačenju pravnih standarda, te neposrednoj primjeni zakona i međunarodnih ugovora na odnose u unutrašnjem pravu.

Nakon današnjeg razgovora zaključeno je da se u što kraćem roku sprovede zajednička inicijativa za dodatnim uređenjem poslovnih prostorija
Zaštitnika, na način da se licima sa invaliditetom koji je posljedica gubitka ili djelimičnog oštećenja vida, omogući odgovarajući komfor i orijentacija prilikom kretanja unutar institucije.