×
 

Institucija postala član ENNHRI

 

Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postala je član Evropske mreže Nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava - ENNHRI.

ENNHRI ima više od 40 članica nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI) iz cijele Evrope, uključujući institucije ombudsmana, komisije za ljudska prava i druge institucije srodnog mandata.

Misija ENNHRI je podrška i jačanje evropskih nacionalnih institucija za ljudska prava, u cilju efikasne zaštite i promovisanja ljudskih prava, u skladu sa pariskim principima. Vizija ENNHRI je univerzalno i efikasno uživanje ljudskih prava širom Evrope.

Ombudsman je nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava i ima "B" status - potvrđen od strane Globalne alijanse Nacionalnih institucija ljudskih prava i kao takva je član ENNHRI, bez prava glasa. Svi članovi imaju pravo učešća na sastancima i kada god je moguće odluke se donose konsenzusom.