×
 

Obilazak Zatvora za kratke kazne Podgorica

 

Savjetnici Zaštitnika (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak sa članovima Radnog tijela NPM-a dr Nemanjom Radojevićem i prof. dr Vesnom Ratković realizovali su dvodnevni obilazak obišli Zatvora za kratke kazne Podgorica.

Prvog dana obilaska (15.03.2019) fokus monitoringa bio je na analizi zdravstvene zaštitte zatvorenika koji kaznu izdržavaju u ZKK. Obilazak je započet razgovorom sa direktorom ZIKS-a g-dinom Milanom Tomićem, dok su u ZKK obavljeni razgovori sa načelnikom Velimirom Perovićem i dr Jelicom Živković.

Takođe, tim NPM-a je razgovarao sa nekoliko zatvorenika koji imaju hronične bolesti, ali i sa onima koji su registrovani kao korisnici psihoaktivnih supstanci.

Drugog dana (21.03.2019) obilazak je započet razgovorom sa pomoćnikom direktora g-dinom Kemalom Zoronjićem, a u fokusu tima NPM-a bili su materijalni uslovi, zaštita i ostvarivanje prava zatvorenika. Pregledana je dokumentacija, a takođe je sagledana i implementacija ranijih preporuka Zaštitnika, kao NPM-a. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

Obilazak je bio predviđen planom obilazaka za 2019. godinu.