×
 

Zaštitnik će ispitati zakonitost postupanja policijskih službenika

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ispitaće zakonitost postupanja policijskih službenika nakon fudbalske utakmice Sutjeska-Budućnost, u vezi sa upotrebom sredstava prinude i mogućim prekoračenjem ovlašćenja.

Na osnovu informacija dobijenih iz medija formiran je predmet po službenoj dužnosti.

Takođe, neophodno je ukazati da je apsolutno neprihvatljivo nasilje i nedolično ponašanje, kako na utakmici u Nikšiću, tako i na brojnim drugim sportskim dešavanjima. Nažalost, takve situacije se ponavljaju, a česti su i napadi na pripadnike policije.

Da bi se takva praksa promijenila neophodne su efikasne istrage i odvraćujuće kazne za počinioce.

Umjesto izvještaja o samoj igri i rezultatu, ovih dana se izvještava o broju povrijeđenih navijača i policajaca, što svakako šalje ružnu sliku i van granica Crne Gore i narušava sportski imidž naše zemlje.  Svjedoci smo da se upravo to dogodilo u vezi sa nedavnom fudbalskom utakmicom reprezentacije CG i rasističkim skandiranjem. Takve stvari odavno se ne tolerišu u sportskoj javnosti demokratskih zemalja kao ni u drugim sferama društvenog života.

Ipak, ono što je pozitivno u vezi sa tim događajem jeste reakcija i osuda javnosti, sa porukom da je u pitanju čin neodgovornih pojedinaca. Svakako da u buduće treba nastaviti sa jačanjem svijesti o ponašanju na sportskim događajima u kontekstu poštovanja ljudskih prava svih aktera, s akcentom na prevenciji nasilja, rasističkog i šovinističkog ponašanja i u tom dijelu najveću odgovornost treba da snose organizatori - klubovi i savezi.