×
 

Seminar o prevenciji torture i diskriminacije

 

Seminar za zaposlene u instituciji Zaštitnika u oblasti prevencije torture i diskriminacije zatvorenika/ca i pritvorenika/ca, održan je 09. i 10. aprila u Bijelom Polju.

Obuku je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u okviru projekta Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori.

Prvog dana seminara razgovarano je o ciljevima i vrijednostima Istanbulske konvencije, kao i o zaštiti individualnih prava pred ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija.

Predstavljen je i Izvješaj GREVIO Komiteta (Grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) za Crnu Goru, dok je jedna sesija bila posvećena dostojanstvu, kao etičkoj vrijednosti i izvoru ljudskih prava.

Na seminaru koji su vodile prof.dr Vesna Ratković i dr Ljiljana Jovanović , drugog radnog dana razmatrane su teme integriteta/korupcije kao i pravo na slobodu izražavanja.

Kroz interaktivna predavanja razmatrani su slučajevi iz prakse Zaštitnika koji se tiču ovih tema,a kroz evaluaciju i ključne preporuke ukazano je na izazove i pitanja iz ovih oblasti kojima bi u budućnosti trebalo posvetiti dodatnu pažnju.