Sastanak sa predstavnicima NVO UMHCG    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković održao je radni sastanak sa članovim nevladine organizacije “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”: koordinatorkom Pravnog programa i antidiskriminacije Miroslavom Ivanović i saradnicama Andreom Kovačević i Anelom Bojić. Cilj sastanka je bio unaprjeđenje saradnje između civilnog sektora institucije Zaštitnika, kao i bliže upoznavanje sa problemima i izazovima u radu prilikom ispitnog postupka pred Zaštitnikom. U tom smislu gosti su imali priliku da prođu kroz instituciju, upoznaju se sa strukturom i operativnim funkcijama administracije. Istaknuto je da Zaštitnik ima ključnu ulogu u promociji, otklanjanju i rješavanju slučajeva diskriminacije, posebno imajući u vidu da je institucija postala vidljivija i znatno osnažena unazad nekoliko godina.

 
 
Sastanak sa konsultatkinjom Savjeta Evrope    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i zamjenica Zadenka Perović razgovarali su sa konsultatkinjom Savjeta Evrope, gđa Mirjanom Lazarovom Trajkovskom, koja priprema analizu zakonodavnog okvira i prakse sudova u pogledu dužine trajanja postupka. U okviru projekta “Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou” Savjet Evrope sprovodi analizu o primjeni standard u oblasti zaštitie prava na suđenje u razumnom roku. Tim povodom gđa Trajkovsa sa saradnicima boravila je u Podgorici 28. i 29. Maja, a sa Zaštitnikom je razgovarala o efikasnosti mehanizama za zaštitu ljudskih prava u smislu člana 6 (1) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

 
 
Otvorena konferencija Mreže NPM Jugoistočne Evrope    NPM 

Zatvorenici imaju višu stopu samoubistava nego ostali pripradnici zajednice, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, navodeći da je od ključnog značaja obezbjeđivanje odgovarajuće prevencije i službi za intervencije. On je danas otvorio dvodnevnu konferenciju Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture (NPM) zemalja Jugoistočne Evrope na temu “Prevencija suicida i predoziranja u ustanovama detencije, status NPM-a u državama članicama”. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore ove godine predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope, što podrazumijeva koordinaciju aktivnosti članica kao i organizaciju sastanaka i konferencija. Ombudsman Baković je ukazao kako je samoubistvo nerijetko najčešći uzrok smrti u ustanovama detencije. „Zatvori su odgovorni za zdravlje i sigurnost zatvorenika I ukoliko podbace u njihovom obezbjeđenju mogu biti podložni pozivanju na zakonsku odgovornost. Zato je obezbjeđivanje odgovarajuće prevencije samoubistava i odgovarajućih službi za intervencije od koristi kako za zatvorenike, tako i za samu ustanovu u kojoj se služba formira“, rekao je on.

 
 
Zamjenik Zaštitnika na seminaru tijela za jednakost    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, rodnu ravnopravnost i prava manjina, Siniša Bjeković, učestvovao je na ovogodišnjem seminaru tijela za jednakost koji je 24.maja organizovan pod okriljem Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI). Agenda seminara bila je podijeljena u četiri sesije koje su bile posvećene ključnim temama u vezi sa suzbijanjem diskriminacije i netolerancije. Po opštim ocjenama učesnika i gostiju, seminar je bio jedan od najuspješnijih od kako se ova inicijativa realizuje Prva od njih je imala poseban značaj za institucije koje se bave nediskriminacijom, s obzirom da je u okviru nje elaborirana inovirana verzija Preporuke o opštoj politici broj 2 o tijelima za jednakost. Ovaj dokument u cjelini uzima u obzir status, ulogu i funkcije tijela za jednakost, a ujedno predstavlja sublimat evropskih standarda za tijela jednakosti koji će se implementirati u narednom periodu.

 
 
Konferencija Mreže NPM zemalja Jugoistočne Evrope    NPM 

Dvodnevna konferencija Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture (NPM) zemalja Jugoistočne Evrope, kojom predsjedava Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, počeće sjutra u Podgorici. Tema konferencije je “Prevencija suicida i predoziranja u ustanovama detencije, status NPM-a u državama članicama”. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope u ovoj godini, što podrazumijeva koordinaciju aktivnosti članica kao i organizaciju sastanaka i konferencija.

 
 
Zamjenica Mijušković otvorila skup o prevenciji prosjačenja    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, otvorila je okrugli sto na temu prevencije prosjačenja, koji je organizovao Crveni krst Crne Gore u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa “. Ona je ukazala na veoma težak i nedopustiv položaj djece prosjaka, djece koja žive i rade na ulici. „Svakodnevno smo svjedoci prosjačenja na javnim mjestima a posebno trgovima, prometnim ulicama, trgovačkim centrima i ispred ugostiteljskih objekata. U Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona, na ulicama milostinju traže u najvećem broju slučajeva djeca, ali i odrasle osobe uglavnom žene, koje sa sobom vode djecu da bi kod građana izazvale sažaljenje“, navela je zamjenica Mijušković. Ona je podsjetila da je problem prosjačenja aktuelan tokom cijele godine, a da se povećava tokom državnih i vjerskih praznika i za vrijeme turističke sezone.

 
 
Posjeta Centru za autizam    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Snežana Mijušković sa saradnicima obišla je Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju. Sa upravom Centra je razgovarano o načinu funkcionisanja, uslugama koje centar pruža, tretmanima, prostornim i kadrovskkim kapacitetima. Predstavnici Institucije su obišli prostorije za rad sa pacijentima. Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju je otvoren 2.4.2018.godne i pruža usluge rane dijagnostike poremećaja iz autističnog spektra i mjere rane intervencije, kao i svu drugu zdravstvenu potporu autističnoj djeci bez obzira na uzrast; dijagnostiku, liječenje i praćenje djece sa smetnjama u razvoju; dijagnostiku i liječenje djece sa problemima mentalnog zdravlja; fizikalnu terapiju za djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim smetnjama; i dijagnostiku neuroloških komorbiditeta uz konsultativne preglede neurologa.

 
 
Zaštitnik govorio na kongresu „Starenje i ljudska prava“   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na desetom Međunarodnom gerontološkom kongresu, „Starenje i ljudska prava“, koji je u organizaciji Gerontološkog društva Srbije održan u Beogradu 18. i 19. maja. Sa ovog međunarodnog skupa poručeno je da se starije osobe nalaze u osetljivoj grupi stanovništva, koje se svakodnevno susreću sa brojnim problemima, počev od onih vezaih za usluge njege u sopstvenom domu, kvaliteta zdravstvenih usluga, nedostatka pomoći pri kretanju i pomoći u kući, do onih koje se tiču nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a koje su manje vidljive. Zaštitnik Baković govorio je na panelu koji je razmatrao ulogu nezavisnih institucija u zaštiti ljudskih prava u regionu. On je prenio iskustva iz prakse i postupanja u ovoj oblasti, kao i preporuke.

 
 
Konferencija "Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu"    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i savjetnica Duška Šljivančani bile su učesnice konferencije "Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu", koja je 16. i 17. maja održana u Budvi. Konferenciju je organizovalo Odjeljenje za obrazovanje Savjeta Evrope u okviru projekta "Podsticanje demokratske kulture u školi" koji zajedno finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope kroz programski okvir "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku". Na konferenciji se govorilo o savremenim izazovima koje nameće rastuća kontroverznost nastavnog sadržaja, povećane migracije, sve veće raznolikosti i sve veća podrška nasilnom ekstremizmu, kao i načinima rešavanja ovih problema kroz obrazovni sistem. Predstavnice Institucije ukazale su na praksu postupanja u ovoj oblasti, zapažanja i preporuke.

 
 
Veče druženja sa mladim liderima u Crnoj Gori    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, savjetnica Duška Šljivančanin i djeca Zlatni savjetnici Ombudsmana prisustvovali su predstavljanju UNICEF-ove inicijative Laboratorija inovacija za mlade i njenih programa „UPSHIFT“ „Hakaton“ i „U-Report“. Predstavnici Institucije Ombudsmana bili su učesnici skupa povodom posjete direktorice UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Afshan Khan, u okviru koje je organizovano veče druženja sa mladim liderima u Crnoj Gori. Događaj je okupio adolescente i adolescentkinje iz Crne Gore koji su podijelili svoje priče o osnaživanju i društvenim promjenama.