×
 
 
Obavljena posjeta pritvorenici    NPM 

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao Nacionalnog mehanizma za prevnciju torture, 23.08.2018.godine posjetili su pritvorenicu Saru Vidak i sa njom razgovarali u prostorijama Istražnog zatvora u Spužu. Posjeta je izvršena po zamolnici Zaštitnik građana Republike Srbije, Zorana Pašalića. Gospođa Vidak, između ostalog, je navela da je zadovoljna tretmanom i uslovima u zatvoru i da nema primjedbi po tom osnovu. Ona je predstavnicima institucije Zaštitnika kazala da nesnovanim smatra osnov lišenja slobode, da se osjeća nedužno kao i da želi što prije da izađe iz pritvora. Čitavu situciju, kako je kazala, smatra velikim nesporazumom, navodeći da nikada ranije nije imala problema sa sudskim organima.

 
 
Savjetnica Zaštitnika prisustvovala povratku grupe CG državljana    NPM 

Savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Mirjana Radović, učestovala je u drugoj operaciji povratka crnogorskih državljana koji nezakonito borave u EU, odnosno SR Njemačkoj, koja je obavljena u noći između 20. i 21. avgusta. Ovom prilikom vraćena su 33 državljana u pratnji 26 službenika Granične policije i medicinskog tima. Prisustvo savjetnice Zaštitnika je u skladu sa EU standardom da u navedenim operacijama učestvuje i predstavnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, sa ciljem zaštite ljudskih prava lica koja se vraćaju, kao i nadležnosti Zaštitnika kao NPM-a. Operacija povratka je obavljena u organizaciji FRONTEX-a (Evropske granične i obalske agencije).

 
 
Završeni "Dani Zaštitnika" u tri opštine   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je sa zamjenicima i savjetnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku 25. i 26. jula, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tokom razgovora sa predstavnicima Institucije građani su podnosili pritužbe, dobili pravne savjete i druge informacije u vezi sa problemima u ostvarivanju svojih prava i sloboda. Tokom održavanja „Dana Zaštitnika“ održani su sastanci sa predsjendikom Skupštine opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem i predsjednikom opštine Žabljak – Veselinom Vukićevićem. Oni su predstavili aktivnosti i planove opština, sa akcentom na sistemima socijalne i dječje zaštite, planovima razvoja lokalne samouprave i turističkim potencijalima. Ukazali su na aktuelne probleme sa kojima se suočavaju, prvenstveno na zapošljavanje, iseljavanje stanovništva, infrastrukturne probleme u seoskim sredinama, starenje populacije i sl.

 
 
Zamjenica Perović u ekspertskoj misiji SPT-a    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, boravila je u ekspertskoj misiji Poljskoj kao članica Potkomiteta Ujedinjenih nacija za sprečavanje mučenja i drugih svirepih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni /SPT/ (09-19.jul). Zamjenica Perović bila je članica šestočlane ekspertske delegacije koja je posjetila više mjesta lišavanja slobode, uključujući zatvore, pritvorske i policijske centre, kao i specijalizovane ustanove za maloljetnike i pacijente sa mentalnim zdravljem. Takođe su razgovarali sa vladinim zvaničnicima, pravosudnim organima, povjerenikom za ljudska prava i predstavnicima civilnog društva. Eksperti UN-a prisustvovali su i jednoj od posjeta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Varšavi.

 
 
Dani Zaštitnika“ u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Posjete će biti organizovane 25. i 26. jula. Tokom boravka u ovim opštinama predstavnici instituciije razgovaraće sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

 
 
Savjetnica Radović posmatrač readmisije    NPM 

Savjetnica u instituciji Zaštitnika, Mirjana Radović učestvovala je, u svojstvu posmatrača, u misiji readmisije albanskih državljana u periodu od 17. do 19. jula 2018. Readmisija je dobrovoljan ili prisilan povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u njihove zemlje porijekla. Readmisija je obavljena na relaciji Lil (Francuska) – Tirana (Albanija). Učešće savjetnice Radović predstavlja praktični nastavak prvog regionalnog treninga za monitore prisilnih povrataka koji je održan u Beogradu od 9. do 12. aprila ove godine, sa akcentom na praktičnu ulogu monitora u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda lica prilikom ovakvih operacija. Organizator operacije je bila Agencija za evropsku i obalnu stražu (FRONTEX).

 
 
U Beranama i Rožajama o položaju romske i egipćanske zajednice   

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković i Siniša Bjeković sa saradnicima su posjetili Berane i Rožaje, kako bi sa nadležnima razgovarali o položaju romske i egipćanske zajednice. U Beranama su održani posebni sastanci sa predsjednikom Opštine Dragoslavnom Šćekićem i njegovim saradnicama kao i sa predstavnicima romske zajednice. Gospodin Šćekić je predstavio aktivnosti i planove Opštine u vezi sa unaprjeđenjem položaja ove populacije. Teme razgovora, između ostalog bili su komunalni problemi u naseljima Talum i Riversajd, upis u osnovne i srednje škole, maloljetnički ugovoreni brakovi kao i mjere kojima se može unaprijediti integracija romskog i egipćanskog naroda. On je ukazao da je Opština finansirala snimanje filma ,,Neprimijećen“, obilježila Međunarodni dan Roma, promoviše uključivanje u sportske aktivnpst i sl. Takođe je razgovarano i o Memorandumu o saradnji u okviru programa Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou (ROMACTED),koji su potpisali predstavnici Vlade, osam crnogorskih opština, (među kojima je Berane) i Savjeta Evrope.

 
 
Posjeta ustanovi "Kakaricka gora"   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima Snežanom Mijušković i Sinišom Bjekovićem posjetio je ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori. Oni su sa direktorom ustanove, Aleksandrom Radinović, njegovim zamjenikom dr Ljubinkom Kaluđerovićem i saradnicima razgovarali o funkcionisanju, kapacitetima i drugim pitanjima iz domena njihove nadležnosti. Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada- Podgorica. Do 2015. godine kapaciteti Javne ustanove su bili predviđeni samo za zavisnike, a od decembra 2015. godine osposobljeni su i kapaciteti za zavisnice.

 
 
Savjetnice na okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori"    Diskriminacija 

Glavna Savjetnica Zaštitnika Marina Perišić i Samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestovale su na Okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“ na poziv nevladine organizacije Ženska alijansa za razvoj iz Nikšića. Učesnici/ce skupa razmijenili/le su iskustva sa stanovišta svojih nadležnosti i relevantnih saznanja o položaju žena sa invaliditetom, postignutom napretku u zaštiti od diskriminacije, te izazovima zakonodavnog i institucionalnog okvira u ostvarivanju djelotvorne zaštite i ravnopravnosti ove respektne grupe. Samostalna savjetnica Milena Krsmanović govorila je na temu ostvarivanja ljudskih prava pred nezavisnim institucijama i podsjetila na nadležnosti Zaštitnika kao institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije, procesne olakšice postupka za zaštitu od diskriminacije koji se vodi pred Zaštitnikom, broju i strukturi predmeta u kojima se postupa po obraćanjima žena i osoba sa invaliditetom

 
 
"Dani Zaštitnika" u Kolašinu   

Predstavnici institucije Zaštitnka ljudskih prava i sloboda u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“ boravili su u Kolašinu 11 i 12. jula gdje su razgovarali sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena prava i primali njihove pritužbe. Nekoliko građana žalilo se na ostvarivanje prava iz rada i radnih odnosa, ukazujući na diskriminaciju, a bilo je i pritužbi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i prava na odgovor od nadležnog organa. U okviru posjete Kolašinu, obavljen je sastanak sa glavnom administartorkom Opštine, Perunikom Popović, sa kojom je razgovarano o funkcionisnaju sistema lokalne samourave, aktuelnim planovima, projektima, izazovima kao i postupcima pokrenutim od strane građana Kolašina.