Mišljenja sa preporukom

 
Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Pravo na odgovor u razumnom roku 

 Dječja prava    2018

Glavni grad Podgorica

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje 

 Javna uprava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2018

OŠ "Orjenski bataljon", Ministarstvo prosvjete, Centar za socijalni rad, Dom Mladost

Pravo na obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

 Dječja prava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje (prevoz učenika)

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad Podgorica

Pravo iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2018

Uprava za nekretnine Crne Gore, Uprava za nekretnine -PJ Berane

Pravo na službenu upotrebu jezika i pisma

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Bijelo Polje i Centar bezbjednosti BP

Pravo na djelotvornu zaštitu od nasilja u porodici

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad za Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Pravo na poštovanje porodičnog života

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje 

 Dječja prava    2018

Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Klinički centar

Diskriminacija u ostvarivanju prava na uvećanje zarade

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo odbrane

Pravo na rad i iz radnog odnosa

 Javna uprava    2018

Predsjednik Opštine Ulcinj

Pravo na mirno uživanje imovine

 Javna uprava    2018

Uprava za nekretnine

Pravo na pravedno, efikasno i brzo odlučivanje

 Javna uprava    2018

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...