×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na odgovor

 Diskriminacija    2018

Više državno tužilaštvo

Nasilje u porodici

 Diskriminacija    2018

Centar za socialni rad Glavni grad i opštine u okviru njega i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na ličnu invalidninu i na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku

 Dječja prava    2018

Ministarstvo odbrane

Sindikalna pripadnost

 Diskriminacija    2018

Dom zdravlja Roožaje

Pripadnost polu i grupi

 Diskriminacija    2018

Opština Herceg Novi

Pravo na socijalno stanovanje 

 Dječja prava    2018

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Centar za socijalno Pv

Pravo na zdravstvenu zaštitu 

 Dječja prava    2018

OŠ „Jagoš Kontić“ i Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje učenika sa posebnim potrebama

 Dječja prava    2018

JU SMŠ “Danilo Kiš” Budva

Vršnjačko nasilje

 Dječja prava    2018

Glavni grad- Služba zaštite

Prava iz radnog odnosa

 Javna uprava    2018

Osnovni sud PG, Centar za socijalni rad, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Pravo na pravično suđenje i pravo na participaciju djece 

 Dječja prava    2018

Osnovni sud i Centar za socijalni rad PG

Pravo na lične odnose

 Dječja prava    2018

Opština Budva

Pravo na stanovanje 

 Dječja prava    2018

Ministarstvo odbrane - Generalštab Vojske Crne Gore

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2018

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Opština Nikšić

Pravo na bezbjednost

 Dječja prava    2018

Javna predškolska ustanova "Ljubica Popović":

Pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje

 Dječja prava    2018

Uprava policije

Pravo na  slobodu ličnosti

 NPM    2018

Opština Budva - Sekretarijat za komunalno - stambene poslove

 Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku 

 Javna uprava    2018

DOO "Čistoća"

Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti

 Diskriminacija    2018

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...