×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Ministarstvo odbrane i Osnovni sud Kotor

 Diskriminacija    2017

Centar za socijalni rad Kotor i Zavod za zapošljavanje Herceg novi

Pravo na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

Specijalno državno tužilaštvo

Pravo na odgovor

 NPM    2017

Odnovni sud Podgorica

Suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Ministarstvo finansija

Neizvršavanje sudskih odluka

 NPM    2017

Opštini Herceg Novi

 Javna uprava    2017

OŠ "Vladimir Nazor"

Vršnjačko nasilje

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Pravo na kontakt roditeljem

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Bijelo Polje i Centar za socijalni rad Mojkovac

Zabrana zloupotrebe djece 

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

 Dječja prava    2017

Vlada Crne Gore

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2017

Osnovni sud i Centar za socijalni rad Nikšić

Prava djeteta u porodično-pravnim sporovima

 Dječja prava    2017

Agencija za sprečavanje korupcije

Pravo obraćanja

 NPM    2017

Javni izvršitelj

Pravo na mirno uživanje imovine

 NPM    2017

Upravs policije – Centar bezbjednosti Bar

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2017

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Druga prava lica lišenih slobode

 NPM    2017

Osnovno državno tužilaštvo

Pravo na pravično i nepristrasno suđenje

 NPM    2017

Uprava za nekretnine

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u pravnim postupcima pred organom vlasti 

 Javna uprava    2017

JU OŠ "Jugoslavija" Ba


Pravo na obrazovanje - učenički standard

 Dječja prava    2017

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...