Mišljenja sa preporukom

 
KCCG- Institut za bolesti djece

Pravo na zdravstvenu zastitu.

 Dječja prava    2017

Ministarstvo prosvjete i JU Gimnazija Petar Petrović Njegoš Danilovgrad

Ravnopravna upotreba pisma u vezi sa pravom ucenika na participaciju

 Dječja prava    2017

Gimnazija „25. maj“ Tuzi

Pravo na obrazvanje

 Dječja prava    2017

OŠ "Jugoslavija" Bar

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2017

Gimnazija “Slobodan Škerović”

Povreda prava na transformaciju radnog odnosa sa određenog u neodređeno vrijeme

 Diskriminacija    2017

Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo, opština Rožaje

Diskriminacija po osnovu nacionalne i političke pripadnosti i trudničkog odsustva u vezi sa pravom po osnovu rada

 Diskriminacija    2017

Turistička organizacija opštine Danilovgrad

Diskriminacija po osnovu političke pripadnosti u vezi sa pravom na rad

 Diskriminacija    2017

Uprava carina, Centar za socijalni rad Bijelo Polje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

JPU "Đina Vrbica" i Ministarstvo prosvjete

Pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje

 Dječja prava    2017

Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstva Crne Gore

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva

 Diskriminacija    2017

Privredno društvo DOO Tabacco S Press i Uprava za inspekcijske poslove

diskriminacije po osnovu porodičnog statusa 

 Diskriminacija    2017

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Prava lica kojima je ograničeno kretanje

 NPM    2017

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava za inspekcijske poslove

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2017

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Osnovni sud u Baru

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Ministarstvo prosvjete. Ministarstvo poljoprivrede, Opština Nikšić

Prevoz učenika

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Bar i Nikšić

Prava djece u konfliktnim razvodima

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad BP i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Prava djece u konfliktnim razvodima

 Dječja prava    2017

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...