×
U kojim slučajevima se obratiti Zaštitniku?
 

Zaštitiniku se možete obratiti kada su Vaša prava i slobode povrijeđeni aktom, radnjom ili nepostupanjem:

 

- državnog organa (organi državne uprave, sudovi, tužilaštva i drugi);

 

- organa lokalne samouprave  (organi Prijestonice, Glavnog grada i opština) ;

 

-  javne službe i drugog nosioca javnih ovlašćenja (zdravstvene i obrazovne ustanove, javnog preduzeća i drugog pravnog lica koje vrši javna ovlašćenja ).

 

Zaštitniku se može obratiti i svako ko smatra da je diskriminisan aktom, radnjom ili nepostupanjem organa i drugih pravnih i fizičkih lica.