×
Приϳем странака.
 

Институциϳу Заштитника можете контактирати телефоном, писмено или непосредним доласком, сваког радног дана.

 

Приϳем странака предвиђен ϳе у периоду од 11 до 14 сати.

 

Адреса: Ул. Светлане Кане Радевић бр.3

 

Маил: омбудсман@т-цом.ме

 

Fiksni telefon:  +382 20 225 395

 

Уколико желите да разговарате лично са Заштитником људских права и слобода или његовим замϳеницима потребно ϳе да се претходно наϳавите на броϳеве телефона 020/225-395; 241-642, како би заказали термина разговора. Пожељно ϳе да са собом донесете документациϳу коϳа се односи на Ваш проблем.

 

Заштитник врши приϳем грађана у свом сϳедишту и изван сϳедишта (дани Заштитника).

 

Приϳем грађана врши Заштитник, његови замϳеници, главни савϳетник и савϳетници Заштитника.

 

Приϳем грађана може вршити и други службеник коϳег одреди Заштитник, односно замϳеник.

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me