×
Када Заштитник обуставља поступак?
 

Заштитник ће обуставити поступак, ако:

 

-  utvrdi da je nakon podnošenja pritužbe pokrenut sudski postupak;

-  podnosilac/teljka pritužbe ne sarađuje u postupku;

- подносилац/тељка повуче притужбу;

- орган у међувремену отклони учињену повреду;

-  podnosilac/teljka pritužbe umre, osim ako nasljednici/ce zatraže da se postupak nastavi.

 

О обустави поступка Заштитник/це обавϳештава подносиоца/тељку притужбе.

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me