×
Šta Zaštitnik ne može?
 

-Zaštitnik nije ovlašćen da mijenja, ukida ili poništava akte organa;

 

-Zaštitnik ne može da zastupa stranke u postupku, niti da u njihovo ime ulaže pravna sredstva;

 

-Zaštitnik ne može dodijeliti nadoknadu za povredu ljudskih prava.