Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 NPM 
Predstavljanje izvještaja o pravima lica lišenih slobode
FOTO: www.ombudsman.co.me

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), članica Građanske alijanse, izradila je izvještaj Prava lica lišenih slobode u zatvorskom sistemu Crne Gore i drugim zatvorenim institucijama, ... 

 Diskriminacija 
Regionalna konferencija „Pravna zaštita od diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi“
FOTO: www.ombudsman.co.me

Generalni sekretar Ivan Krkeljić i savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Dina Knežević i Milena Krsmanović, učestvovali su na regionalnoj konferenciji ... 

Konferencija „Zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori: Primjena domaćih pravnih ljekova, sudskih i van-sudskih mehanizama od strane pravnih stručnjaka”
FOTO: www.ombudsman.co.me

U organizaciji Savjeta Evrope (SE) u Podgorici je 28. juna održana konferencija „Zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori: Primjena domaćih pravnih ljekova, sudskih i van-sudskih mehanizama ...