Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 Diskriminacija 
Obuka za novinare iz oblasti ljudskih prava
FOTO: 

Na obuci za novinare u oblasti ljudskih prava, sa osvrtom na član 10 Evropske konvencije, dat je pregled osnovnih standarda utemeljenih na evropskom pravu i praksi Evropskog suda za ljudska ... 

Zaštitnik u posjeti Ulcinju
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je danas sa saradnicima u Ulcinju u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom prilikom ... 

Najava: "Dani Zaštitnika" u Ulcinju
FOTO: 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Ulcinju 18. decembra, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom ...