Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
Nacionalna konferencija „Fukcionisanje sistema krivičnih sankcija“
FOTO: 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, ukazao je na neophodnost ulaganja u materijalne uslove i zapošljavanje dovoljnog broja službenika u cilju ... 

Posejta Dnevnom centru u Nikšiću
FOTO: 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicom za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje,Snežanom Mijušković posjetio ... 

 Dječja prava 
Izrada smjernica za postupanje sa djecom, žrtvama zlostavljanja
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zamjenica Zaštitinika za oblast dječijih prava, prava mladih i socijalne zaštite, Snežana Mijušković sa saradnicama, Duškom Šljivančanin i Milenom ...