Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Reagovanje povodom situacije u Baru

FOTO: preuzeto sa:www.barinfo.me

Zaštitnik na prijemu kod ambasadora Orava

FOTO: preuzeto sa: https://www.facebook.com/EUDelMontenegro

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 Diskriminacija 
Predavanje na Školi ljudskih prava osoba sa invaliditetom
FOTO: 

Zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost, Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović, bili su predavači ... 

 NPM 
Sastanak sa članovima Radnog tijela povodom planiranog obilaska NPM-a
FOTO: 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) održali su sastanak sa članovima Radnog tijela, Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem, povodom planiranja i organizacije ... 

 Pravosude 
Konferencija o obavezi izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava
FOTO: preuzeto sa:/www.facebook.com/EUDelMontenegro

Zamjenik Zaštitnika Sinisa Bjeković i savjetnice Zaštitinika Marijana Sinđić i Milica Bogojević. učestvovali su na regionalnoj konferenciji koja je bila posvećena ...