Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 NPM 
Zaštitnik i zamjenica sa predstavnicima državnih institucija Ukrajine
FOTO: 

U ostvarivanju prava raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori u nekim oblastima zabilježen je ozbiljan napredak, dok još nisu dostignuti socijalni standardi predviđeni strategijama ... 

Obuka o nasilju u porodici za nosioce pravosudnih funkcija
FOTO: 

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i Snežana Mijušković učestvovali su u radu seminara za obuku nosilaca pravosudnih funkcija na ... 

 Dječja prava 
Zlatna savjetnica nominovana za Međunarodnu dječju nagradu za mir
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zlatna savjetnica Zaštitnika Jana Rakočević, jedina je iz Crne Gore, ali i sa prostora bivše Jugoslavije, nominovana za ovogodišnju dodjelu Međunarodne dječje ...