Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 NPM 
Obilazak Specijalne Psihijatrijske bolnice
FOTO: preuzeto sa http://psihijatrijakotor.me/mn/

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sa saradnicima je obavila obilazak Specijalne Psihijatrijske bolnice u Kotoru. U fokusu obilaska tima NPM-a ... 

 Dječja prava 
Zaštitnik predstavio Izvještaj o ispunjenosti preporuka UN Komiteta o poštovanju dječjih prava
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković predstavio je danas alternativni Izvještaj o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni ... 

 NPM 
Savjetnica na konferenciji o nacionalnim i međunarodnim standardima u pritvorskim uslovima
FOTO: 

Savjetnica Zaštitnika Milica Bogojević predstavljala je instituciju na konferenciji “Pritvorski uslovi-nacionalni i medjunarodni standardi i praksa - Kreiranje komparativnog pregleda ključnih ...