Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 Diskriminacija 
Savjetnica Krsmanović na radnoj grupi EQUINET-a
FOTO: www.ombudsman.co.me

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović, učestvovala je u radu radne grupe „Equality law“ ... 

 NPM 
Regionalna NPM konferencija u Prištini
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenicom Zdenkom Perović i savjetnicom Mirjanom Radović, učestvovao je u radu reginalne konferencije ... 

Zamjenica na konferenciji o braniocima ljudskih prava
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, učestvovala je na panel diskusiji povodom 20 godina od usvajanja Deklaracije o braniocima ljudskih ...