Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
Zaštitnik na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu
FOTO: www.ombudsman.co.me

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa savjetnikom Sašom Čubranovićem prisustvovao je međunarodnoj konferenciji koju je povodom 25 godina ... 

Institucija Zaštitnika zabilježila vidljiv progres
FOTO: www.ombudsman.co.me

Na prvom sastanku Upravnog odbora projekta „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku” ocijenjeno je da je Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ostvarila veoma ... 

 Diskriminacija 
Podrška obilježavanju Evropskog dana samostalnog življenja
FOTO: www.ombudsman.co.me

Savjetnici iz sektora za zašitu od diskriminacije Dina Knežević, Milena Krsmanović i Dragan Đukić bili su učesnici skupa povodom obilježavanju 5. maja- Evropskog ...