Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

Posjeta Klinici za psihijatriju

FOTO: www.ombudsman.co.me

Kontrolna posjeta ZIKS-u

FOTO: www.ombudsman.co.me

Kontrolni obilazak CB Nikšić

FOTO: www.ombudsman.co.me

Kontrolni obilazak Specijalne bolnice

FOTO: www.ombudsman.co.me

Uvažene građanke i građani,

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postoji da bi štitila i unapređivala vaša prava i slobode. Obratite nam se ukoliko smatrate da su Vam ona povrijeđena radnjom, aktom ili nepostupanjem državnih i drugih organa, a naša je obaveza da po pritužbama postupamo ažurno i u duhu pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković

 
 
 
 Diskriminacija 
Posjeta predstavnika Romskog savjeta
FOTO: www.ombudsman.co.me

U posjeti instituicji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su predstavnici Romskog savjeta Senad Sejdović i Milica Krivokapić. Cilj posjete bio je uspostavljanje bližeg ... 

 Dječja prava 
Srednjoškolci iz Nikšića u posjeti Zaštitniku
FOTO: www.ombudsman.co.me

Učenici srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića, koji su osvojili prva tri mjesta u potrazi za pravima mladih i njihovi profesori ... 

 Diskriminacija 
Okrugli sto o položaju braniteljki/laca ljudskih prava
FOTO: www.ombudsman.co.me

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su učesnici okruglog stola o stanju u vezi sa braniteljkama i braniocima ljudskih prava, koji je organizovao ODIHR.  ...