Zaštitnik podržao Ples protiv nasilja u Nikšiću

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegova zamjenica Snežana Mijušković podržali su globalnu kampanju ''Milijarda ustaje protiv nasilja'', koja je u znak borbe protiv nasilja nad ženama održana u Nikšiću.

Jedna milijarda ustaje je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama, a Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore kontinuirano podržava ovu aktivnost. Podsjećamo da su predstavnici Institucije učestvovali i u istoimenom događaju koji je u nedjelju 12. februara održan u Podgorici.

Zaštitinik je rekao da se Nikšić pridružio plejadi gradova na planeti u kojima su građani ustali da simbolično iskažu neslaganje i otpor nasilju nad ženema.

On je podsjetio da se Crna Gora Instanbulskom konvencijom obavezala da primjenjuje načelo zaštite od nasilja, načelo istraživanja svakog slučaja i privođenja pravdi eventualnih počinilaca.

„Ovaj dan i vaše prisustvo govori da se ne mirite sa nasiljem i prilika je da pozovemo sve žene da se ne mire sa nasiljem, da ne pristaju na nasilje i da ga prijavljuju“, poručio je Zaštitnik.

Institucija Ombudsmana, kako je dodao, tu je da učini sve kako bi "sistem profunkcionisao" i da se osigura sprovođenje zakona.

Direktorica SOS Telefona, Nataša Međedović Pištalo, kazala je da je moguće zaustaviti nasilje nad ženama ako se svako odvaži da napravi nešto dobro i kreativno za žene žrtve nasilja.

„To nosi obavezu da svakog dana budemo odgovorni i brižni i pokažemo poštovanje i podršku za žrtve nasilja. Danas plešemo za sve one brojne žene, tihe svjedoke, čiji glas se ne čuje, koje su negdje tamo u četiri zida, ne zato što ne žele da budu spašene, već zato što se plaše da traže spas“, navela je ona.

Predsjednica SO Nikšić, Sonja Nikčević, kazala je da će Opština uvijek podržavati sve projekte kojima se sprečava nasilje nad ženama i osnažuje žensko preduzetništvo.