Zaštitnik sa zamjenicom na Simpozijumu Ombudsmana u Ankari

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenicom Snežanom Mijušković učestvovao je u radu četvrtog internacionalnog Simpizijuma Ombudsmana, koji je 2. i 3. marta održan u Ankari.

Na skupu pod nazivom „Migranti i izbjeglice“, o iskustvima Turske ali i drugih država u ovoj oblasti, govorili su ombudsmani kao i drugi visoki zvaničnici i relevantni stručnjaci.

Poseban panel bio je posvećen ulozi ombudsmana i praksi zemalja u zaštiti žena i djece migranata kao i problemima sa kojima se suočavaju te ranjive kategorije.

Jedna od tema ovog važnog međunarodnog Simpozijuma bila je i porast diskriminacije prema migrantima na globalnom nivou kao i pojava islamofobije.

Zaštitnik Baković u svom obraćanju ukazao je na obavezu primjene međunarodnog izbjegličkog prava i neophodnost ekonomske podrške zemljama koje su primile veliki broj izbjeglica i migranata, zbrinjavajući ih na svojoj teritoriji, a u skladu sa načelom solidarnosti.  Takođe je ukazao na potrebu koordinisanog djelovanja svih relevantnih fatora kako bi se razriješili uzroci izbjegličke krize u zemljama iz kojih izbjeglice potiču.

Boraveći u Ankari, Zaštitnik i zamjenica sastali su se sa ambasadorom Crne Gore u Turskoj, gospodinom Brankom Milićem i posjetili našu ambasadu.