Izvještaj Zaštitnika: Službenicima ZIKS-a obezbijediti bolje uslove za rad

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstavio je danas Izvještaj o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), koji je sačinio tim Institucije iz Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Izvještaj je predstavljen na konferenciji za novinare u Obrazovnom centru ZIKS-a, u prisustvu direktora te institucije Miljana Perovića, poslanika iz skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode, v.d. generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Nataše Radonjić, predstavnika Sindikata zaposlenih u ZIKS-u kao i predstavnika medija.

Izvještaj je u elektronskoj formi dostupan na sajtu Zaštinika na linku http://www.ombudsman.co.me/img-publications/20/final-zap.pdf.

Zaštnik je pojasnio da je povod za izradu Izvještaja bilo više pritužbi službenika sektora obezbjeđenja i sektora za tretman, na uslove u kojima rade, negodovanje da su zapostavljeni i nejednako tretirani u odnosu na druge srodne službe za sprovođenje zakona. Stanje nezadovoljstva je kulminiralo štrajkom na koji su se odlučili kako bi skrenuli pažnju na svoj nepovoljan.

Radi objektivnog i neposrednog sagledavanja realnih uslova Zaštitnik je, u postupku pripreme ovog izvještaja, sproveo istraživanje na terenu, što je podrazumijevalo formiranje posebnog tima kojeg su činili: Zaštitnik Šućko Baković, zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović, savjetnice Zaštitnika Marijana Sinđić i Danijela Brajković i samostalna savjetnica Jelena Nedović.

Zaštinik je kazao da je stanje sagledano na objektivan način, navodeći da se ne može očekivati zdrav i human zatvorksi sistem, ukoliko službenici obezbjeđenja i tretmana nemaju zadovoljavajuće i adekvatne uslove rada .„Bez takvih uslova, ne možete od službenika očekivati maksimalni profesionalizam i posvećenost“.

On je kazao da je u sektoru za obezbjeđenje u novembru bilo zaposleno 370 službenika, od čega 9,45 % žena, a u sektoru za tretman 40 službenicka od čega 77 % žena.

„Kada uporedimo podatke o broju zaposlenih i broju zatvorenika, možemo zaključiti da brojno stanje zaposlenih ne prati standarde u ovoj oblasti. I ne samo da popunjenost nije izvršena u skladu sa važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji već i sa aspekta međunarodnih standarda, to je još uvijek nedovoljan broj, i to se svakako nepovoljno odražava“, naveo je Baković.

Prema njegovim riječima, poslovi ovih službenika spadaju u jedne od najzahtjevnijih sa psihološkog i emocionalnog stanovišta i posebno su stresni.

Zaštitnik je naveo da službenici sektora za tretman smatraju da njihov rad nije jednako vrednovan.

„Naš stav je da u sektoru za tretman rade kvalifikovani ljudi, kao  i u sektoru za obezbjeđenje. Inače, svakodnevno u radu zapažamo veliku posvećenost uprave i svih zaposlenih, bez obzira na incidentne situacije koje su se desile i mogu se dogoditi. Bilježimo određeni napredak, ali stanje još nije zadovoljavajuće“, kazao je on.

Posebnu pažnju Zaštitnik je posvetio zaposlenima u osmatračnicama, ocjenjujući stanje „krajnje nezadovoljavajućim“.

„Te karaule nisu adekvatne za boravak od 12 sati, koliko tamo provedu službenici. To su krajnje loši uslovi, bez obzira na učinjene adaptacije. Posebno je teško ljeti kada su temperature do 40 stepeni. Postoje klime, ali zamislite kako je raditi pod njima, na prostoru od jednog i po do dva kvadrata, kada vam taj vazduh direktno ide u vrat i leđa“, naveo je Baković.

On je naveo pozitivan primjer iz Bijelog Polja gdje je novom organizacijom napravljen pomak jer službenici ne borave po 12 sati na tim mjestima, već po četiri , a onda se rotiraju na druge pozicije.

„U kontinuitetu se borimo za prava osuđenih lica i da imaju krajnje humane uslove, u skladu sa zagarantovanim standardima, ali imamo sada situaciju da ljudi koji se bave bezbjednošću koji rade i borave u ZIKS-u-nemaju te uslove“, ukazao je Zaštitnik. On je naveo i da se treba boriti za bolje zarade zaposlenih, posebno ako se porede sa  drugim u državnom sektoru.

On je dodao da se sadašnje stanje „ne može staviti na dušu“ aktuelnoj upravi jer su za promjenu stanja u ovoj oblasti potrebni ozbiljna novčana sredstva.

„Mislim da je ovaj Izvještaj prilika da se i prema zajednici i Vladi ide sa ozbiljnim zahtevom da se obezbijede potrebna novčana sredstva da bi ovi ljudi dobili adekvatan prostor koji će biti garanicija da će prodesionalno raditi svoj posao“, rekao je Zaštitnik.

On je naveo da se, sagledavajući opštu situaciju, stiče se utisak nezadovoljstva, apatije i pesimizma s vremena na vrijeme, zaposlenih službenika obezbjeđenja i tretmana u organizacionim jedinicama Zavoda u Spužu kao i da je očigledan sindrom sagorijevanja, nedostatak inicijative i entuzijazma.

Direktor Perović, poslanik Suad Numanović i predsjednik Sindikata ZIKS-a, Predrag Spasojević, ocijenili su da je Izvještaj realan, objektivan, potkrijepljen činjenicama i da će biti koristan nadležnima u rješavanju aktuelnih problema na koje je u Izvještaju ukazano.

„Izvještaj Zaštitnika Upravu Zavoda nije iznenadio. To je nešto što smo i mi primijetili dnevnim radom i konstatovali u našim godišnjim izvještajima“, rekao je Perović.

On je ukazao da je po sistematizaciji predviđen ukupan broj od 566 zaposlenih, a da ih je trenutno 479. „I ovaj broj o 566 je mali u odnosu na ukupnu situaciju, i bezbjednosnu i tretmana i zdravstvene zaštite ali i drugih servisa koji se pružaju u Zavodu“.

Perović je podsjetio na Strategiju za izvršenje krivićnih sancija za period 2017-2021 sa akcionim planom, kojima je prepoznata potreba popunjavanja radnih mjesta segmentalno.

Komentarišući sindrom sagorijevanja, on je ocijenio poslove zaposlenih u ZIKS-u među najstersnijim u državnoj upravi zbog samog ambijenta u kom se radi kao i zbog osoba sa kojima se radi. Perović je kazao da službenici idu na specijalističke obuke iz te oblasti, a najavio je s tim u vezi i popunjavanje radnih mjesta za podršku zaposlnima.

„Što se tiče zarada, slažem se da u odnosu na težinu poslova, država treba da stavi veći fokus na naše službenike u tom dijelu. Prošle godine smo službenicima obezbjeđenja značajno podigli zaradu, a njih je ok odvije trećine od ukupnog broja zaposlenih“, ukazao je on.

Perović je saglasan da je opravdano stavljen fokus na rad na osmatračnicama jer oni ne zadovoljavaju standarde.

„Prepoznali smo to i budžetom za ovu godinu opredijelili oko 60 hiljada EUR za te potrebe. Specifikacija je pripremljena, očekujemo u toku sledeće sedmice raspisivanje tendera a prije kraja ove godine da situaciju potpuno riješimo“ , najavio je Perović.

On je pojasnio da su službenici veliki broj stai na osmatračkim mjestima provodili zbog nedostatka zaposlenih, ali da je pripremljen novi Pravilnik o vršenju poslova službe obezbjeđenja kojim je ograničeno „da ne može ni u jednoj varjanti službenik obezbjeđenja na osmatračkom mjestu biti duže od četiri sata“.

Perović je potvrdio da Zavod ne može sam da se bori sa svim tim izazovima, i da u praksi ima kompletnu podršku od resornog ministastva pravde kao i Vlade.

On je u ime Uprave i zaposlenih zahvalio na Izvještaju. „On je objektivan, realan, potkrijepljen činjenicama i on će nama, Ministatstvu i vladi koristiti da kroz planski rad probleme na koje ste ukazali svedemo na najmanju moguću mjeru, s ciljem boljih ulsova rada za naše zaposlene“ .

Perović je pozdravio činjenicu što je Ombudsman odlučio da Izvještaj predstavi u ZIKS-u, i ocijenio to još jednim vidom otvaranja ZIKS-a prema javnosti, kako bi realno sagledali i poboljšanja i probleme.

Poslanik  Numanović pohvalio je Izvještaj navodeći će on doprinijet poboljšanju uslova i otklanjanju nedostataka na koje je ukazano. Takođe je ukazao i da je očigledan napredak u radu ZIKS-a  u poslednjih nekoliko godina, ali da je potreban multidsciplinarni pristup institucija u rješavanju aktuelnih problema.

 On je ocijenio da je potrebno napraviti kopču sa tržištem rada i ukazao na potrebu konstantnih edukacija zaposlenih i unaprjeđenje zdravstvene zaštite u Zavodu.

Predsjednik Sindikata Zavoda, Predrag Spasojević, zahvalio se instituciji Zaštitnika na Izvještaju, i ocijenio da je to velika stvar za zaposlene.

„Pozivam i predstavnike drugih institucija da krenu koracima Ombudsmana, da dođu u Zavod i uvjere se da je Izvještaj objektivan i uključe se u rješavanje naših problema“, poručio je Spasojević.

Na osnovu nalaza istraživanja, Zaštitnik je u Izvještaju Ministarstvu pravde - Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija uputio preporuke da obezbijede potreban broj izvršilaca u službi obezbjeđenja, shodno utvrđenoj sistematizaciji, kontinuirane zdravstvene preglede službenika kao i psiho socijalnu podršku zaposlenima. Preporučeno je i unaprjeđenje materjalnih i tehničkih uslova za rad službenika, da se zamijeni dotrajali kancelarijski namještaj i nabave nedostajući, obezbijede posebne prostorije sa potrebnim mobilijarom za dnevni odmor službenika kao i nedostajuća uniforma.

Ombudsman je ukazao i na potrebu povećanja broja realizatora tretmana u sektoru za tretman i resocijalizaciju osuđenih lica, u skladu sa aktom o sistematizaciji, posebne prostorije za rad sa zatvorenicima, službenicima sektora za tretman kao i organizuju edukacija u skladu sa realnim potrebama u praksi.