Šef predstavništva UNICEF-a u oproštajnoj posjeti Zaštitniku

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, primio je danas u oproštajnu posjetu šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru,Benjamina Perksa.

 Zaštitnik je zahvalio Perksu za svu pruženu podršku Instituciji kao i za podršku  pruženu djeci Crne Gore.

Na sastanku je ocijenjeno da je u oblasti dječjih prava u Crnoj Gori ostvaren napredak, ali da ima prostora za dalji rad i unaprjeđenje.

Sagovornici su konstatovali da je bolja zaštita i veća svijest o nasilju nad djecom, da je smanjen broj djece koja žive u institucionalnom okruženju u grupnim domovima, kao i da je došlo do povećanja upisa u redovne škole djece sa smetnjama u razvoju.

Baković i Perks su se saglasili da je unaprijeđen učinak obrazovnog sektora, odnosno osnovnog i srednjeg obrazovanja i da je povećan broj romske djece koja se upisuju u škole.

Tokom razgovora podsjetili su i na podatak da je otvoreno deset dnevnih centara, u odnosu na dva, koliko ih je bilo prije toga. Takođe, povećan je procenat obuhvata djece u predškolskim ustanovama.

Zaštitnik je Perksu poželio uspjeh na profesionalnom  i ličnom planu.