Završeni “Dani Zaštitnika” u Beranama i Rožajama

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućku Bakoviću, građani Berana i Rožaja podnijeli su četrdesetak pritužbi, smatrajući da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih.

U okviru održavanja „Dana Zaštitnika“, Baković je sa saradnicima boravio u Beranama 18. i 19. a u Rožajama 20. i 21. jula. Osim građana koji su podnijeli pritužbe, sa značajno većim brojem njih je obavljen razgovor i dat pravni savjet.

U Beranama su se građani Zaštitniku obraćali zbog prava iz radnog odnosa, socijalne zaštite, porodičnih odnosa, rada suda, tuđe njege i pomoći, prava na uživaje imovine, stare dinarske štednje, otpremnina, prava raseljenih i zaštite podataka o ličnosti.

Predstavnici Institucije iz sektora za oblast prava djeteta, predvođeni zamjenicom Zaštitnika Snežanom Mijušković u Beranama su posjetili Centar za socijalni rad gdje su razgovarali sa članovima multidisciplinarnog tima, koji su predstavili svoj rad, saradnju sa drugim organima a razmijenjena su mišljenja o nekim od aktuelnih slučajeva. Obišli su i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, Dječju bolnicu, vrtić i Dom učenika.

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, na čelu sa zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obišli su centre bezbjednosti Berane i Rožaje, s ciljem uvida u uslove u kojima borave lica lišena slobode kao i u kojima rade službenci Uprave policije ovog centra i odjeljenja bezbjednosti.

Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković, sa savjetnicima je posjetio romsko naselje Riversajd u Beranama, gdje su od stanovnika u neposredom razgovoru dobili informacije o problemima sa kojima se suočavaju. Kao gorući problemi zapaženi su izlivanje kanalizacije na ulazu u kamp kao i na njegovom obodu, odlaganje smeća, neregulisane komunalne usluge kao i duge procedure za regulisanje pravnog statusa.

Zaštitnik Baković je razgovarao i sa predstavnicima lokalnih samouprava. U Beranama je održan sastanak sa predsjednikom Opštine Dragoslavom Šćekićem, sa kojim je razgovarano o generalnim problemima na koje građani ukazuju, aktivnostima Opštine kao i o saradnji sa lokalnim službama i organima. U razgovoru je ocijenjeno da se građani Berana, generalno posmatrano, ne obraćaju u velikoj mjeri instituciji Zaštitnika ali da se na osnovu toga ne može zaključiti da je stanje zadovoljavajuće. Kao glavni problemi izdvajaju se zapošljavanje i socijalna pomoć. Zaštitnik je ukazao da je potrebno i da lokalna samouprava ohrabruje građane da se obraćaju Ombudsmanu, kako bi se i kroz taj vid saradnje sa Opštinom djelovalo u cilju ostvarenja najboljeg interesa građana.

U Rožajama su se građani Zaštitniku uglavnom obraćali zbog socijalnih pitanja, prava iz radnih odnosa, a bilo je i ukazivanja na diskriminaciju po osnovu političke pripadnosti i prava na zaštitu životne sredine.

Predstavnici Institucije posjetili su rožajski Centar za socijalni rad, Tužilaštvo, vrtić, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i Centar bezbjednosti.

U Rožajama je takođe održan sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Skupštine Opštine Huseinom Kurtagićem i potpredsjednikom Opštine, Mirsadom Azemovićem, koji su predstavili funkcionisanje opštinskih službi i organa. Razgovarano je o mandatu Institucije, o problemimama na koje su Zaštitniku u prethodnom periodu ukazivali građani Rožaja, kao i o planovima, prioritetima i izazovima u radu. Kao jedan od glavnih problema istaknuto je zapošljavanje mladih ali i iseljavanje. Zajednički je ocijenjeno da građane treba ohrabrivati da se što više obraćaju u cilju ostvarivanja svojih prava i sloboda, a sa druge strane da je neophodno  jačati promotivne aktivnosti institucija na tom planu i učiniti sve kako bi bile bliže građanima.

Tokom održavanja Dana Zaštitnika savjetnici su na gradskim trgovima dijelili promotivni materijal, brošure i obrasce za podnošenje pritužbi. Zaštitnik je dao više izjava novinarima lokalnih kao i dopisnicima podgoričkih medija, što je takođe doprinijelo promociji aktivnosti Institucije tokom održavanja „Dana Zaštitnika“.