Druga konferencija regionalnih tijela za ravnopravnost

 

Zamjenik Zaštitnika za zaštitu od diskriminacije Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestvovali su na drugoj konferenciji regionalnih tijela za ravnopravnost jugoistočne Europe: „Izazovi prikupljanja statistike po diskriminacijskim osnovama“.

Konferenciju je organizovala Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, a predstavlja  nastavak partnerske saradnje tijela za ravnopravnost zemalja Jugoistočne Evrope, čiji su predstavnici potpisali Izjavu o saradnji nakon prve konferencije u Beogradu (16.11.2016. godine).

Na konferenciji koja je 30. oktobra održana u zgradi Hrvatskog sabora, učestvovali su pravobranitelji/ice iz Hrvatske, predstavnici/e regionalnih tijela koja promovišu zaštitu ljudskih prava i bore se protiv diskriminacije iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije) uključujući i predstavnike/ce Misija OSCE-a u njihovim zemljama.

Zamjenik Bjeković imao je izlaganje na temu Rodno zasnovano nasilje-nasilje nad ženama, sa stanovišta prikupljanja statističkih podataka i izazova u valjanom, sveobuhvatnom i pouzdanom vođenju evidencija. Istakao je da u Crnoj Gori još uvijek nije ustanovljena elektronski vođena baza podataka i pored zakonskog i podzakonskog akta kojima je utvrđena obaveza organa da ustanove posebnu evidenciju o podnijetim prijavama, pokrenutim postupcima i donijetim odlukama u slučajevima diskriminacije.

Bjeković je ukazao na obavezu organa da na godišnjem nivou ili ad hoc u slučaju procijenjene potrebe dostavljaju podatke Zaštitniku, koju usljed nepostojanja evidencije izvršavaju samo djelimično i nesistematično. Govorio je i o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštitnim/bezbjednosnim mjerama kaznenih i prekršajnih postupaka, izvršavanju i kontroli izvršavanja izrečenih mjera i njihovoj djelotvornosti u odvraćanju počinilaca nasilja. Takođe je predstavio rezultate posljednjeg Istraživanja o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori, kroz kratak osvrt na percepciju, prevalencu i institucionalni odgovor na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje. Zamjenik Zaštitnika je ohrabrio svaku narednu inicijativu tijela za ravnopravnost usmjerenu na jačanje saradnje na regionalom nivou i podržao razmjenu statističkih podataka među tijelima za ravnopravnost Jugoistočne Evrope u cilju definisanja zajedničkih izazova i mogućih rješenja. 

Zaključcima sa konferencije ukazano je na neophodnost sistemskog prikupljanja podataka prema usaglašenoj metodologiji, osnivanja centralnog tijela za prikupljanje i obradu statističkih podataka u slučajevima diskriminacije i pružanja institucionalne podrške civilnim organizacijama koje prikupljaju i raspolažu vrijednim podacima.

Na konferenciji su izlagali predstavnici/e tijela za ravnopravnost Hrvatske (zamjenica Pučke pravobraniteljice, Tena Šimonović Einwalter; zamjenik Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić; Pravobraniteljica za djecu, Ivana Milas Klarić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudija Ustavnog suda RH i bivši zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec), Bosne i Hercegovine (stručni saradnik Ombudsmana Bosne i Hercegovine, Budimir Petković), Makedonije (predsjednik Komisije za zaštitu od diskriminacije Republike Makedonije, Aleksandar Dashtevski), Srbije (Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankica Janković), Albanije (Povjerenica za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije, Irma Baraku).

Govorilo se o temama kao što su "Kombinacijom različitih tipova statističkih podataka do bolje ocjene stanja", „Važnost prikupljanja podataka prema osnovama diskriminacije u cilju ispunjenja svih kompetencija i snažnog utjecaja na društvo“, ''Prikupljanje statističkih podataka o pojavama diskriminacije u BiH“ kao i „Razumijevanje gospodarske dimenzije LGBTI diskriminacije u jugoistočnoj Evropi“. Bilo je riječi o statističkim podacima – diskriminacijska osnova invaliditet, diskriminacijskim osnovama u prijavama diskriminacije djece, indikatorima diskriminacije. Predstavljeni su i statistički podaci Komisije za zaštitu od diskriminacije Republike Makedonije za 2016. i I-X mjesec 2017. godine, „Statistički podaci iskazani po spolu - prikaz položaja žena i muškaraca na tržištu rada“ kao i „Žene i muškarci u Hrvatskoj 2017“.