Posjeta Specijalnoj bolnici za psihijatriju

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima je 2. novembra posjetio Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Kotoru.

Tom prilikom razgovarao je sa pacijentima i medicinskim osobljem o uslovima u kojima borave i rade.

Posebna tema razgovora je bilo poštovanje ljudskih prava i sloboda ove ranjive kategorije lica - psihijatrijskih bolesnika, smještenih u ovoj ustanovi.